Nieuwe Europese regels slachthuizen

In 2019 en 2020 gaan er een aantal zaken wijzigen voor slachthuizen. Er worden nieuwe wettelijke eisen van kracht voor dierenwelzijn. Bovendien wijzigen de keuring en het toezicht in slachthuizen.

Dierenwelzijn

De Europese regels met betrekking tot het doden van dieren staan in VO (EG) 1099/2009. Vanaf 8 december 2019 verloopt de overgangstermijn voor specifieke eisen voor de indeling, bouw en uitrusting van slachthuizen. Deze zijn te vinden op pagina 26 in bijlage II van deze Europese Verordening.

Wat zijn cruciale elektrische parameters voor roodvleesslachthuizen?

In bijlage II van Verordening (EG) nr. 1099/2009 staat onder punt 4.1 beschreven aan welke eisen de apparatuur voor elektrische bedwelming moet voldoen.

Deze moet onder meer zijn voorzien van een systeem dat voor elk bedwelmd dier de gegevens van de cruciale elektrische parameter toont en registreert. Deze parameters zijn:

  • de stroomsterkte (Ampère of milliampère)
  • de spanning (Volt)
  • de frequentie van de stroom (Hertz)
  • de tijdsduur van de blootstelling (seconden)

Het volledig vervangen van de huidige bedwelmingsapparatuur van een slachthuis is niet altijd noodzakelijk om aan deze eisen te voldoen. Indien een slachthuis hier vragen over heeft, kan deze zich voor advies wenden tot zijn vakspecialist.

Nieuwe Controleverordening

Vanaf 14 december 2019 moet de NVWA voldoen aan de nieuwe Europese Verordening 2017/625. Deze verordening heeft invloed op de wijze waarop de keuring en het toezicht in slachthuizen plaatsvindt.

Witvlees

Wat de verordening betekent voor slachthuizen pluimvee, klein vrij wild en wildbewerkingsinrichtingen (WBI’s), leest u in het document Witvlees en vrij wild bijlage Nieuwe Controleverordening gevolgen voor keuring en toezicht.

Roodvlees

Wat de verordening betekent voor slachthuizen gedomesticeerde hoefdieren en gekweekt wild, leest u in het document Roodvleesbijlage nieuwe Controleverordening: gevolgen voor keuring en toezicht.