Gevolgen CoVo voor slachthuizen en wildbewerkingsinrichtingen

Het toezicht van de NVWA op slachthuizen gaat veranderen door nieuwe wettelijke eisen (de CoVo). De grens voor permanent toezicht wordt door invoering van de CoVo verlaagd.

Risicogebaseerd

Wij willen voorkomen dat een groep middelgrote slachthuizen alleen onder permanent toezicht mag slachten. Daarom hebben wij het keuringssysteem en toezichtsysteem op een risicogebaseerde wijze ingericht. Daarnaast hebben wij aanwijzingen gegeven voor de PM-keuringsomstandigheden roodvlees.

Wat is de CoVo?

De CoVo staat voor de Europese Controle Verordening VO (EU) 2017/625 en is op 14 december 2019 van kracht geworden. Deze verordening heeft onder andere als doel om de diergezondheid en het dierenwelzijn te waarborgen. Lees hieronder op hoofdlijnen wat dit voor slachthuizen en wildbewerkingsinrichtingen betekent en wat voor toezicht u krijgt.

Wij nemen met elk slachthuis persoonlijk contact op, omdat er in meerdere situaties sprake is van maatwerk en dit toelichting behoeft. Voor elk type slachthuis brengen we hieronder de gevolgen in kaart.

Gevolgen voor slachthuizen roodvlees

Wat betekent de CoVo voor slachthuizen roodvlees? U leest het in het document Gevolgen CoVo voor slachthuizen roodvlees.

Gevolgen voor slachthuizen pluimvee, lagomorphen en wildbewerkingsinrichtingen

Wat betekent de CoVo voor slachthuizen pluimvee, lagomorphen en wildbewerkingsinrichtingen? U leest het in het document Gevolgen CoVo voor slachthuizen pluimvee, lagomorphen en wildbewerkingsinrichtingen.

Meer weten?

Neem voor vragen contact op met ons Klantcontactcentrum of met uw NVWA-bedrijvenbeheerder.