Voorwaarden voor keuring op zondagen en feestdagen

Aanvragen  worden in bepaalde gevallen gehonoreerd.

Let op

De helpdesk e-CertNL is buiten de reguliere openingstijden (08.30 - 17.00 uur) niet beschikbaar.

 • Er is in principe geen dienstverlening op zon- en feestdagen.
 • Op 5 mei is er wel reguliere dienstverlening voor zover dit een weekdag (maandag tot en met vrijdag) betreft en geen vijfjaarlijkse algemene feestdag. Deze 5 mei aanvragen zijn uitgezonderd van de 2 weken aanvraagtermijn en vallen onder de reguliere aanmeldingsprocedure. De vijfjaarlijkse algemene feestdag 5 mei (in jaren deelbaar door 5) of de 5 mei op weekenddagen behoren onder het vorige aandachtspunt (aanvragen buiten openingstijden NVWA). De toeslag buiten openingstijd blijft altijd verschuldigd op 5 mei.
 • In bepaalde welomschreven omstandigheden is er dienstverlening op zon- en feestdagen mogelijk:
  • Calamiteiten.
  • Bepaalde werkzaamheden waar geen uitstel mogelijk is (import op luchthavens).
  • Werkzaamheden waarbij, na oordeel van de NVWA, het dierenwelzijn of de bedrijfsvoering in het gedrang komt bij uitstel. Voorbeelden hiervan zijn onder andere export van broedeieren, eendagskuikens en levend sperma, randvoorwaarde is dat het een structureel patroon betreft voor langere duur waarbij geen wijzigingen mogelijk zijn.
  • Activiteiten van maatschappelijk belang waarbij sprake is van een algemeen aanvaarde dienstverlening, voorbeelden hiervan zijn onder andere: een internationaal ruitertoernooi of offerfeest op zon- of feestdagen.
  • De toestemming van de NVWA tot dienstverlening op zon- en feestdagen wordt schriftelijk (per brief, fax of email) bevestigd via de planning NVWA namens de hoofdinspecteur van de divisie V&I (veterinair en import). Mondelinge of schriftelijke toezeggingen door andere NVWA-functionarissen zijn niet bindend. Voor importwerkzaamheden bestaan structurele afspraken.
  • De efficiencyvoorwaarden zoals hoger opgenomen zijn van toepassing.