Overzicht keuringsinstellingen elektrotechnische producten

Met ingang van 20 april 2016 zijn door de veranderde Europese regelgeving de aanwijzingen van eerder aangewezen keuringsinstellingen ingetrokken.