Overzicht keuringsinstellingen gastoestellen

Door VWS aangewezen keuringsinstelling op basis van de Europese Richtlijn 2009/142/EG die in het Warenwetbesluit gastoestellen staan.

In Nederland

Buiten Nederland

  • KIWA Nederland B.V.

Actuele lijst van alle aangewezen keuringsinstellingen buiten Nederland op de website van de Europese Commissie.