Overzicht keuringsinstellingen machines

Door VWS aangewezen keuringsinstellingen op basis van de Europese Richtlijn 2006/42/EG die in het Nederlandse Warenwetbesluit machines is geïmplementeerd:

In Nederland

Buiten Nederland

  • ABOMA B.V.
  • DEKRA Certification B.V.
  • HHC/DRS Inspecties BV
  • LIFTINSTITUUT B.V.
  • STICHTING KEURINGSBUREAU HOUT (SKH)
  • SGS Nederland B.V.
  • TÜV NEDERLAND QA B.V.

Actuele lijst van alle aangewezen keuringsinstellingen buiten Nederland op de website van de Europese Commissie.

De aanwijzing van keuringsinstellingen voor de machinerichtlijn valt niet onder het ministerie van VWS maar onder SZW. De Nederlandse Arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor de controle van deze keuringsinstellingen. De NVWA houdt wel toezicht op machines die beschikbaar zijn op de consumentenmarkt.