Controlesysteem invoeren om voedselveiligheid te borgen

Een controlesysteem ondersteunt de voedselveiligheid in uw bedrijf. Voert u het in? Dan heeft dat voordelen, want dan passen wij ons toezicht op uw bedrijf aan. U leest hier wat een controlesysteem is, wat de voordelen zijn, aan welke voorwaarden u moet voldoen en waar u zich kunt aanmelden als deelnemer.

Uw bedrijf aanmelden bij een controlebureau

Voldoet uw horecabedrijf of levensmiddelenzaak aan de voorwaarden? Meld u zichzelf dan aan bij een van de door de NVWA geaccepteerde controlebureaus.  

Aangepast toezicht

U bent zelf verantwoordelijk voor voedselveilig werken op uw bedrijf. Wilt u daar hulp bij? Huur dan een door de NVWA geaccepteerd privaat controlebureau in. Zij helpen u met het opzetten van een controlesysteem. Deze controlebureaus vervangen ons toezicht niet, maar als u een controlebureau inschakelt en u de voedselveiligheid aantoonbaar geborgd heeft, dan passen wij ons toezicht aan.

Voldoet u aan de voorwaarden voor het invoeren van een controlesysteem? En heeft het controlebureau uw bedrijf bij ons aangemeld? Dan kan uw bedrijf een POC-locatie worden. Dat betekent dat we alleen nog langs komen naar aanleiding van meldingen of (steekproefsgewijs) in het kader van een toets op het controlesysteem zelf.

Wat houdt  de POC-systematiek in?

POC staat voor Privaat Orgaan Controlesysteem. POC’s zijn door de NVWA geaccepteerde private ondernemingen (controlebureaus) die een met de NVWA afgesproken systematiek uitvoeren bij deelnemende bedrijven. Zij zorgen hiermee dat  deelnemende  locaties aan de wettelijke eisen op het gebied van de voedselveiligheid voldoen.

Voordelen van POC-locaties

Aangemerkt worden als POC-locatie heeft de volgende voordelen:

  • U krijgt een keurmerk van het controlebureau. Daarmee toont u aan dat u aan de wettelijke eisen op het gebied van voedselveiligheid voldoet.
  • U valt onder aangepast NVWA-toezicht.
  • U krijgt het stempel ‘voldoet’ als wij inspectieresultaten openbaar maken. Voorwaarde is dat u valt onder bepaalde SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling volgens de Kamer van Koophandel) genoemd in de Gezondheidswet.

Voorwaarden om een POC-locatie te worden

U kunt aangemerkt worden als POC-locatie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U werkt volgens een goedgekeurde hygiënecode; u heeft geen eigen HACCP-plan of een zelfbedachte aanvulling daarop.
  • U heeft geen EG-erkenning; voor erkende bedrijven geldt een ander soort toezicht.
  • U levert meer dan 50 procent rechtstreeks aan de consument.

Uw bedrijf aanmelden bij een controlebureau

Voldoet u aan de bovenstaande voorwaarden? Meld u zich dan aan bij een van de door de NVWA geaccepteerde controlebureaus.

Kosten

Deelname aan de POC-systematiek is niet gratis. De geaccepteerde controlebureaus hebben ieder hun eigen  voorwaarden en tarieven. U bent vrij om te kiezen welk controlebureau het beste bij u en uw bedrijf past. 

Zelf POC-controlebureau worden

Heeft u een controlebureau? En wilt u dat de NVWA u accepteert als POC-controlebureau? Meldt u zich dan aan via een e-mail naar onze postbus kwaliteitssystemen. U ontvangt dan van ons een zelfbeoordelingsformulier. Daarmee kunt u zelf toetsen of u aan de criteria voldoet of wilt voldoen. We begeleiden u daarna in het acceptatietraject.

Publiek-private samenwerking

De POC-systematiek is een van de instrumenten  die de NVWA inzet in de publiek-private samenwerking voor  een  meer risicogerichte invulling van het haar  toezicht.