Zelfcontrolesystemen horeca, ambacht, zorginstellingen, retail en toezicht NVWA

Zelfcontrolesystemen zijn private systemen op het gebied van voedselveiligheid. Bedrijven kunnen daar vrijwillig aan deelnemen.

De kenmerken van zelfcontrolesystemen

  • Interne borging
  • Onafhankelijke beoordeling
  • Voldoende  zelfregulerend en corrigerend vermogen

Waarop de NVWA toetst

De NVWA beoordeelt de werking en betrouwbaarheid van het systeem. De NVWA beoordeelt bedrijven dus op de in te zetten methodiek als er sprake is van een (te accepteren) zelfcontrolesysteem. Bezit het voldoende waarborgen, dan kan de NVWA het toezicht (op onderdelen) aanpassen.

Hoe de NVWA toeziet

Het NVWA-toezicht is sterk afhankelijk van het betreffende systeem. De NVWA onderzoekt bij bedrijven regelmatig de betrouwbaarheid van de systemen via audits en inspecties. Dergelijke systemen vervangen het toezicht dus niet. Maar kunnen van invloed zijn op de bezoekfrequentie, de diepgang, de tijdbesteding en de maatregelen in het bedrijf.  

Privaat zelfcontrolesysteem

Bij een privaat zelfcontrolesysteem maken ook onaangekondigde fysieke (her)inspecties en monsternames deel uit van het systeem. Bedrijven die aan een dergelijk zelfcontrolesysteem meedoen, moeten vooraf toestemming geven aan de systeemeigenaar dat de NVWA inspectiegegevens kan opvragen.

Voor welke bedrijven deze systemen bedoeld en geschikt zijn:

  • Bedrijf voldoet aan de definitie Ambachtelijke bedrijf (levert meer dan  50% rechtstreeks aan consument/burger).
  • Bedrijf werkt volgens een hygiënecode (géén eigen HACCP- plan of HACCP-aanvulling).
  • Bedrijf heeft geen EG-erkenning. 

Meer informatie: