Controlesysteem invoeren om voedselveiligheid te borgen

Een controlesysteem ondersteunt de voedselveiligheid in uw bedrijf. Voert u het in? Dan heeft dat voordelen, want dan passen wij ons toezicht op uw bedrijf aan. U leest hier wat een controlesysteem is, wat de voordelen zijn, wat het Checkpunt Voedselveiligheid programma is, aan welke voorwaarden u moet voldoen en waar u zich kunt aanmelden als deelnemer.

Uw bedrijf aanmelden bij een controle- en adviesbureau

Voldoet uw horecabedrijf of levensmiddelenzaak aan de voorwaarden? Meld u zichzelf dan aan bij een van de door de NVWA geaccepteerde controle- en adviesbureaus.

Aangepast toezicht

U bent zelf verantwoordelijk voor voedselveilig werken op uw bedrijf. Wilt u daar hulp bij? Huur dan een door de NVWA geaccepteerd controle- en adviesbureau in. Zij helpen u met het invoeren van een controlesysteem. Deze controlebureaus vervangen ons toezicht niet, maar als u een controle- en adviesbureau inschakelt en u de voedselveiligheid aantoonbaar geborgd heeft, dan passen wij ons toezicht aan.

Voldoet u aan de voorwaarden voor het invoeren van een controlesysteem? En heeft het controlebureau uw bedrijf bij ons aangemeld? Dan kan uw bedrijf een aangemelde locatie binnen het Checkpunt Voedselveiligheid programma worden. Dat betekent dat we alleen nog langs komen naar aanleiding van meldingen of (steekproefsgewijs) in het kader van een toets op het controlesysteem zelf.

Wat houdt het Checkpunt Voedselveiligheid programma in?

Binnen het Checkpunt Voedselveiligheid programma werkt de NVWA samen met geaccepteerde controlesystemen van controle- en adviesbureaus die een met de NVWA afgesproken systematiek uitvoeren bij deelnemende bedrijven. Zij zorgen hiermee dat deelnemende locaties aan de wettelijke eisen op het gebied van de voedselveiligheid voldoen.

Voordelen van aangemelde locaties

Aangemerkt worden als locatie binnen het Checkpunt Voedselveiligheid programma heeft de volgende voordelen:

  • U voldoet aantoonbaar aan de wettelijke eisen op het gebied van voedselveiligheid.
  • U valt onder aangepast NVWA-toezicht.
  • U krijgt het stempel 'voldoet' als wij inspectieresultaten openbaar maken. Voorwaarde is dat u valt onder de SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling volgens de Kamer van Koophandel) genoemd in de Gezondheidswet.

Voorwaarden om een aangemelde locatie te worden

Deelname aan het Checkpunt Voedselveiligheid programma geldt alleen voor bedrijven die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U werkt volgens een goedgekeurde hygiënecode; u heeft geen eigen HACCP-plan of een zelfbedachte aanvulling daarop.
  • U heeft geen EG-erkenning.
  • U levert meer dan 50 procent rechtstreeks aan de consument.

Uw bedrijf aanmelden bij een controle- en adviesbureau

Voldoet u aan de bovenstaande voorwaarden? Meld u zich dan aan bij een van de door de NVWA geaccepteerde controle- en adviesbureaus.

Kosten

Deelname aan het programma is niet gratis. De geaccepteerde controle- en adviesbureaus hebben ieder hun eigen voorwaarden en tarieven. U bent vrij om te kiezen welk controle- en adviesbureaus het beste bij u en uw bedrijf past.

Geaccepteerd worden als controle bureau binnen het Checkpunt Voedselveiligheid programma

Heeft u een controle- en adviesbureau? En wilt u dat de NVWA u accepteert? Meldt u zich dan aan via een e-mail naar onze postbus kwaliteitssystemen. U ontvangt dan van ons een zelfbeoordelingsformulier. Daarmee kunt u zelf toetsen of u aan de criteria voldoet of wilt voldoen. We begeleiden u daarna in het acceptatietraject.

Publiek-private samenwerking

Het Checkpunt Voedselveiligheid programma is één van de instrumenten die de NVWA inzet in de publiek-private samenwerking voor een meer risicogerichte invulling van het haar toezicht.