Lachgas

De NVWA ziet erop toe dat handelaars van lachgas voor ballonnen of lachgaspatronen zich houden aan de Warenwet. Bij gebruik van lachgas als partydrug treden we niet handhavend op, omdat onderzoek aantoont dat er geen risico's zijn bij normaal recreatief gebruik. Extreem (veel of veelvuldig) of onjuist gebruik is wel risicovol.

Meer informatie