Lachgas

Lachgas is vooral bekend als partydrug. Maar sinds 1 januari 2023 valt lachgas onder de Opiumwet en is recreatief gebruik van lachgas verboden. Lachgas is nog wel beschikbaar voor andere doeleinden, bijvoorbeeld om slagroom op te spuiten. De NVWA houdt toezicht op de voedselveiligheid en de productveiligheid. Daarom controleren wij ook of patronen met lachgas voor culinair gebruik veilig zijn.

Lachgas voor culinair gebruik

Lachgas (distikstofoxide) is een drijfgas. Het bestaat uit stikstof en zuurstof. In de voedingsmiddelenindustrie en de horeca wordt het onder meer gebruikt om slagroom en chocolademousse op te spuiten. Lachgas zit ook in slagroomspuiten voor de thuiskok, en in spuitbussen met kant-en-klare slagroom. 

Lachgas voor culinair gebruik heet ook wel E942. Het zit verpakt in zilverkleurige ampullen of patronen.

Wij houden toezicht op de veiligheid 

Fabrikanten, importeurs en verkopers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun producten voldoen aan de Nederlandse en Europese wetten. En dat de producten veilig zijn. Dat geldt ook voor de slagroompatronen en het lachgas dat er in zit. Er mag bijvoorbeeld geen explosiegevaar zijn.

De lachgaspatronen vallen onder de Warenwet. Het lachgas zelf valt ook onder de Europese regelgeving voor E-nummers in levensmiddelen (additieven). 

Wij controleren of producten veilig zijn en aan de wettelijke eisen voldoen. Daarom kijken we ook naar lachgaspatronen en voedingsmiddelen met lachgas. Als een product onveilig is, dragen we het bedrijf op om het uit de handel te halen. Zo nodig leggen we een boete of andere maatregel op.

Andere toepassingen, andere toezichthouders

Lachgas wordt ook gebruikt in de zorg en de technische industrie, bijvoorbeeld de auto-industrie. Het toezicht hierop ligt bij andere instanties.

  • medisch gebruik
    Lachgas wordt gebruikt als pijnstiller of om mensen kort onder narcose te brengen. Medisch lachgas valt onder de Geneesmiddelenwet. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hier toezicht op.
  • technisch gebruik
    Lachgas wordt onder meer gebruikt om een verbrandingsmotor meer vermogen te geven. Technisch lachgas valt onder de REACH-verordening. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt hier toezicht op.

Ook voor transport en opslag van lachgas zijn regels, omdat het gas schade kan aanbrengen aan het milieu. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op het transport en de veiligheid van de grote flessen met lachgas. De gemeente of regionale omgevingsdienst houdt toezicht op de opslag.

Verbod op lachgas als roesmiddel

Sinds 1 januari 2023 geldt een verbod op lachgas voor recreatief gebruik. Lachgas valt nu onder de Opiumwet. U mag het middel niet als drug verkopen of in bezit hebben. Ook mag u het niet importeren of exporteren. De politie houdt toezicht op het verbod

Legaal lachgas

Lachgas voor in de zorg, de industrie en voor gebruik in voedingsmiddelen is uitgezonderd van het verbod. De kleine patronen voor slagroomspuiten zijn dus nog steeds beschikbaar. En lachgas mag nog steeds worden toegevoegd aan levensmiddelen. Ook spuitbussen met kant-en-klare slagroom zijn nog gewoon te koop.