Lachgas

Lachgas is vooral bekend als partydrug. Maar per 1 januari 2023 is recreatief gebruik van lachgas verboden. Het middel valt dan onder de Opiumwet. Lachgas blijft wel beschikbaar voor andere doeleinden, bijvoorbeeld om slagroom op te spuiten. De NVWA houdt toezicht op de voedselveiligheid en de productveiligheid. Daarom controleren wij ook of patronen met lachgas voor culinair gebruik veilig zijn.

Lachgas voor culinair gebruik

Lachgas (distikstofoxide) is een drijfgas. Het bestaat uit stikstof en zuurstof. In de voedingsmiddelenindustrie en de horeca wordt het onder meer gebruikt om slagroom en chocolademousse op te spuiten. Lachgas zit ook in slagroomspuiten voor de thuiskok, en in spuitbussen met kant-en-klare slagroom. 

Lachgas voor culinair gebruik heet ook wel E942. Het zit verpakt in zilverkleurige ampullen of patronen.

Wij houden toezicht op de veiligheid 

Fabrikanten, importeurs en verkopers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun producten voldoen aan de Nederlandse en Europese wetten. En dat de producten veilig zijn. Dat geldt ook voor de slagroompatronen en het lachgas dat er in zit. Er mag bijvoorbeeld geen explosiegevaar zijn.

De lachgaspatronen vallen onder de Warenwet. Het lachgas zelf valt ook onder de Europese regelgeving voor E-nummers in levensmiddelen (additieven). 

Wij controleren of producten veilig zijn en aan de wettelijke eisen voldoen. Daarom kijken we ook naar lachgaspatronen en voedingsmiddelen met lachgas. Als een product onveilig is, dragen we het bedrijf op om het uit de handel te halen. Zo nodig leggen we een boete of andere maatregel op.

Andere toepassingen, andere toezichthouders

Lachgas wordt ook gebruikt in de zorg en de technische industrie, bijvoorbeeld de auto-industrie. Het toezicht hierop ligt bij andere instanties.

  • medisch gebruik
    Lachgas wordt gebruikt als pijnstiller of om mensen kort onder narcose te brengen. Medisch lachgas valt onder de Geneesmiddelenwet. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hier toezicht op.
  • technisch gebruik
    Lachgas wordt onder meer gebruikt om een verbrandingsmotor meer vermogen te geven. Technisch lachgas valt onder de REACH-verordening. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt hier toezicht op.

Ook voor transport en opslag van lachgas zijn regels, omdat het gas schade kan aanbrengen aan het milieu. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op het transport en de veiligheid van de grote flessen met lachgas. De gemeente of regionale omgevingsdienst houdt toezicht op de opslag.

Verbod op lachgas als roesmiddel

Per 1 januari 2023 geldt een verbod op lachgas voor recreatief gebruik. Lachgas valt dan onder de Opiumwet. Dit is een besluit van de minister van de Justitie en Veiligheid. U mag het middel niet als drug verkopen of in bezit hebben. Ook mag u het niet importeren of exporteren. In veel gemeentes geldt nu al een lokaal verbod op verkoop en gebruik in de openbare ruimte.

De politie gaat het landelijk verbod handhaven. Het is nog niet bekend hoe de politie dit precies gaat doen. 

Legaal lachgas

Lachgas voor in de zorg, de industrie en voor gebruik in voedingsmiddelen is uitgezonderd van het verbod. De kleine patronen voor slagroomspuiten blijven dus beschikbaar. En lachgas mag nog steeds worden toegevoegd aan levensmiddelen. Ook spuitbussen met kant-en-klare slagroom blijven gewoon te koop.