Listeria monocytogenes

Listeria is een bacterie die een voedselinfectie kan veroorzaken. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van producten. De NVWA controleert of bedrijven de juiste maatregelen nemen om gevaren voor consumenten te voorkomen. Listeria monocytogenes is verboden in zuigelingenvoeding en voeding voor medisch gebruik.

Vragen over gezondheid? Kijk op de website van het RIVM. Vragen over veilig voedsel bereiden? Bekijk op de website van het Voedingscentrum de informatie over listeria en bekijk de video Zo voorkom je een voedselinfectie.