Wat moeten bedrijven doen?

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van producten. De NVWA controleert of bedrijven de juiste maatregelen nemen om gevaren voor consumenten te voorkomen.

Maatregelen

Zorg voor een goede houdbaarheidsdatum. Listeria monocytogenes is voor veel bederfelijke producten die in koeling gehouden worden het eerste risico. De houdbaarheidstermijn die aan een product verbonden wordt moet zodanig zijn dat de groei van de bacterie binnen de normen blijft. Hiervoor zijn protocollen beschikbaar.

Zorg voor een voedselveiligheidsplan. De NVWA controleert of levensmiddelenbedrijven zich houden aan de hygiëneregels. Dat kan met een eigen voedselveiligheidsplan of met een goedgekeurde hygiënecode van de sector.

Regelgeving

De Europese Verordening (EG) Nr. 2073/2005 is van toepassing op Listeria monocytogenes.

Onveilige producten: van melden tot waarschuwen

Bedrijven melden veiligheidswaarschuwingen bij de NVWA. De NVWA plaatst ze op de website voor extra aandacht bij consumenten. Kijk op de webpagina Melden voor ondernemers.