Nieuw infoblad 85 over microbiologische criteria voor levensmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een nieuwe versie van het ‘Interpretatiedocument NVWA m.b.t. Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen’, beter bekend als infoblad 85, gepubliceerd. 

Dit infoblad heeft tot doel een aantal teksten uit de Europese Verordening (EG) Nr. 2073/2005 ‘inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen’ toe te lichten, met name daar waar de verordening verschillende interpretaties toelaat. 

Ten opzichte van de vorige versie (van juni 2019) zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Voorbeelden voor bemonsteringsschema proces hygiëne criteria
  • Tekst en verwijzing voor bemonsteringsfrequentie voor proceshygiënecriteria bij kleine en middelgrote roodvleesslachterijen
  • Verlaging bemonsteringsfrequentie kleine producenten kiemgroenten (vervallen).
  • Extra duiding over gebruik van groeivoorspellende modellen (inclusief voorbeeld vaststellen kritische parameters)
  • Extra duiding interpretatie resultaten challengetest
  • Noodzaak onderzoek naar effecten verbreken MAP condities
  • Aanpassing temperatuurprofiel voor uitvoeren van een aanvullende studie (volgens het nieuwe Technical Guidance document).
  • Extra duiding relatie begin besmetting/intermediaire grenswaarde en maximale groeipotentie
  • Aanvulling gebruik alternatieve methode voor onderzoek schaal/schelpdieren.

Deze wijzigingen zijn vooral bedoeld ter verduidelijking van bestaande interpretaties. Om deze reden is er geen consultatieronde aan vooraf gegaan. Er wordt momenteel gewerkt aan meer inhoudelijke wijzigingen van dit document mede door de publicatie van versie 4 van het Technical Guidance document on challenge tests and durability studies for assessing shelf-life of ready-to-eat foods related to Listeria monocytogenes. Deze zal in een later stadium worden gepubliceerd en voor deze versie is een consultatieronde voorzien.