Belangrijkste eisen levensmiddelen voor bedrijven

Bent u producent, verwerker of distributeur van levensmiddelen? Dan moet u zich houden aan Europese regels. U heeft bijvoorbeeld een voedselveiligheidsplan nodig.

Levensmiddelenbedrijven moeten voldoen aan de eisen die in de Europese Verordening (EG) nr. 852/2004 staan. In deze verordening staat onder andere dat elk bedrijf dat met levensmiddelen werkt, een HACCP-plan moet hebben.

In het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen staat aan welke eisen levensmiddelen moeten voldoen. Daaronder vallen bereiding, behandeling, bewaring, verpakking en vervoer. De eisen zijn bedoeld om de verontreiniging van levensmiddelen te voorkomen.