Checklist Veilig omgaan met eten op markten en evenementen

Gebruik de checklist om te zien of uw kraam of foodtruck voldoet aan de voedselveilgheidseisen. De verantwoordelijkheid heeft en neemt u zelf!
 

De NVWA controleert of aanbieders van bederfelijke eet- en drinkwaren zich houden aan de regels van de Warenwet en andere levensmiddelenwetgeving. Bij overtredingen kan de NVWA een schriftelijke waarschuwing of een boete opleggen.