Inspectie en handhaving

Wij houden toezicht op de mestregelgeving. Onze inspecteurs bezoeken hiervoor bedrijven. Dat doen wij zowel willekeurig, ook wel 'a-select', als op basis van data-analyse en (externe) signalen, ofwel 'risicogebaseerd'. Wij werken daarbij nauw samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Interventiebeleid

Wij werken volgens het zogenoemde interventiebeleid meststoffen. Hierin staat hoe onze inspecteur moet handelen als die een overtreding constateert.

De inspecteurs werken voornamelijk via bestuursrecht, maar zij kunnen ook het strafrecht toepassen. Dat betekent dat u bijvoorbeeld een boete kunt krijgen, maar ook proces-verbaal. In dat laatste geval neemt het Openbaar Ministerie de zaak over. De uiteindelijk gekozen maatregel is afhankelijk van de feiten en de omstandigheden. 

Bekijk hoe een inspectie verloopt. En wat uw en onze rechten en plichten zijn rondom een inspectie.

Na een inspectie

Een inspecteur van de NVWA heeft bij u een controle gedaan. Deze inspectie kan verschillende gevolgen hebben voor u. Bekijk uw situatie en wat voor u geldt. U leest ook op welke momenten u uw reactie kunt geven of bezwaar kunt maken.

Maatregelen en boetes

Wilt u meer informatie over een maatregel of een boete? Kijk dan bij Toezicht, maatregelen en boetes.