Inspectieresultaten mest 2020

In 2020 zijn er een aantal projecten uitgevoerd om het mestbeleid te handhaven. De projecten zijn voornamelijk gebaseerd op de Versterkte Handhavingsstrategie (VHS). Deze zijn per onderwerp uitgewerkt in een factsheet waarin de inspectieresultaten van 2020 worden weergeven.

De 9 factsheets kunnen worden gecategoriseerd onder: derogatie (factsheet 1), risicodoelgroepen en -gebieden zoals benoemd in de versterkte handhavingsstrategie (factsheets 2-3), dierenrechten (factsheets 4) en overige onderdelen (factsheets 5-9) van het mestbeleid. De NVWA en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werken op veel gebieden intensief samen, maar in deze factsheets ligt de focus op de inspectieresultaten en de rol van de NVWA.

Documenten