Inspectieresultaten mest 2018

In 2018 zijn er een aantal projecten uitgevoerd om het mestbeleid te handhaven. De projecten zijn voornamelijk gebaseerd op het Voortgangsrapportage Handhaving en Uitvoering Mestbeleid 2018. Deze zijn per onderwerp uitgewerkt in een factsheet waarin inspectieresultaten van 2018 worden weergeven.

De 9 factsheets kunnen worden gecategoriseerd onder: Derogatie (factsheet 1), de Versterkte Handhavingsstrategie Mest (VHS) (factsheets 2 - 4) en overige onderdelen (factsheets 5 – 9) van het mestbeleid. De NVWA en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) werken op veel gebieden nauw samen, in de factsheets ligt de focus op de inspectieresultaten en de rol van de NVWA.

Documenten