Inspectieresultaten mest

Hieronder vindt u links naar verschillende rapportages.

Rapportage - verantwoording naar Europese Commissie en Tweede Kamer

Elk jaar stellen wij rapportages op over de inspectieresultaten van het vorige kalenderjaar. Wij bieden die aan de Europese Commissie in Brussel en de Tweede Kamer aan. Deze rapportages in het kader van de Versterkte Handhavingsstrategie (VHS) geven invulling aan de rapportageverplichting uit de derogatiebeschikking van de voorafgaande jaren.

Factsheets - communicatie richting de sector

Elk jaar stellen wij factsheets op voor diverse projecten op het gebied van meststoffen. In de factsheets vindt u zowel informatie over aselecte als risicogebaseerde controles.

Bij aselecte controles gaat het om steekproeven bij willekeurige bedrijven. De conclusies geven een beeld over de naleving in de betreffende doelgroep.

Bij risicogebaseerde controles selecteren wij bedrijven met een hoger risico. Dit gebeurt op basis van opvallende zaken in de administratie, data-analyses en ontvangen (externe) signalen. Wij werken hierbij nauw samen met RVO. De resultaten van deze controles kunnen niet gezien worden als een landelijk gemiddelde over alle bedrijven in Nederland.

Resultaten eerdere jaren

Resultaten over eerdere jaren kunt u terugzien op onze archiefsite.