Inspectieresultaten mest

Voor het jaar 2019 zijn 2 rapportages opgesteld voor het mestbeleid, die medio 2020 zijn aangeboden aan de Europese Commissie in Brussel en aan de Tweede Kamer. Deze rapportages geven invulling  aan de rapportageverplichting uit de derogatiebeschikking (artikel 4 lid 1 van de derogatiebeschikking 2018-2019 (nr. 2018-820 EU).

Voor 2019  gaat het om: