Inspectieresultaten mest 2021

In 2021 zijn er een aantal projecten uitgevoerd om het mestbeleid te handhaven. De projecten zijn voornamelijk gebaseerd op de Versterkte Handhavingsstrategie (VHS). Deze zijn per onderwerp uitgewerkt in een factsheet waarin de inspectieresultaten van 2021 worden weergeven.

De 7 factsheets kunnen worden gecategoriseerd onder: derogatie (factsheet 1), dierrechten (factsheets 2) en overige onderdelen (factsheets 3-7) van het mestbeleid. De NVWA en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werken op veel gebieden intensief samen, maar in deze factsheets ligt de focus op de inspectieresultaten en de rol van de NVWA.

Documenten