Mestverwerking en hygiënisatie

In de Meststoffenwet is een definitie opgenomen van 'mestverwerking'. Deze sluit niet aan bij wat de Verordening dierlijke bijproducten verstaat onder 'verwerkte mest' - een product dat ontstaat door de hygiënisatie van mest. Hoe verhouden deze begrippen zich tot elkaar?

Wat is mestverwerking?

De Meststoffenwet verstaat onder 'mestverwerking':

 • het behandelen van dierlijke meststoffen tot een eindproduct dat bestaat uit:
  • as waarin maximaal 10% organische stof aanwezig is
  • mestkorrels
  • mengsel van gedroogd digestaat en verwerkt categorie 1-materiaal, bedoeld in artikel 8 van de Verordening dierlijke bijproducten
 • het exporteren van dierlijke meststoffen

Wat is verwerkte mest?

De Uitvoeringsverordening dierlijke bijproducten gebruikt de term 'verwerkte mest' voor mest die gehygiëniseerd is in een erkende biogas- of composteerinstallatie of in een erkend bedrijf voor de vervaardiging van organische meststoffen en bodemverbeteraars. Van hygiënisatie is sprake als de mest:

 • gedurende minimaal 60 minuten verhit is tot minimaal 70°C ('pasteurisatie'), of
 • een andere beheerste thermische of chemische behandeling heeft ondergaan waarvan in een speciaal onderzoek ('validatie') is aangetoond dat het ziekteverwekkers in voldoende mate afdoodt

Niet-verwerkte mest

Gaat het om onbehandelde mest of andere producten uit mest die geen thermische of chemische behandeling hebben ondergaan? Dan spreken we van 'niet-verwerkte mest'. Denk bijvoorbeeld aan de dikke en dunne fractie die ontstaan bij het mechanisch scheiden van mest, of aan digestaat uit een mesofiele vergistingsinstallatie.

Wat betekent dit?

Dit betekent twee dingen:

 • Mestverwerking volgens de Meststoffenwet leidt niet per definitie tot een product dat verwerkte mest is in de zin van de Uitvoeringsverordening dierlijke bijproducten.
 • Een product dat verwerkte mest is in de zin van de Uitvoeringsverordening dierlijke bijproducten heeft niet per definitie een behandeling ondergaan die mestverwerking is in de zin van de Meststoffenwet.

Een aantal voorbeelden ter illustratie: