Mestverwerkingsinstallatie: erkenning nodig?

U past een behandeling toe op mest. Heeft u hiervoor een erkenning nodig?

Erkenning nodig

Lees ook de informatie op de pagina Mestverwerking en hygiënisatie.

Produceert u organische meststoffen, bodemverbeteraars of groeimedia met slechts een gedeelte of helemaal zonder dierlijke mest? Ga dan naar de pagina Organische meststoffen: erkenning of registratie.

Geen erkenning nodig

Past u uitsluitend mestscheiding toe, bijvoorbeeld mechanisch? Of een ander proces zonder doelgerichte thermische, fysische of chemische behandeling van de dikke of de dunne fractie? Dan heeft u geen erkenning nodig. Zonder erkenning mag u de verschillende fracties uitsluitend in de handel brengen als niet-verwerkte mest.

Aanvullende vergunningen

  • Wilt u afwijken van de wettelijk voorgeschreven procesparameters voor de verwerking van mest? Dan kan uw installatie alleen erkend worden of blijven als u een procesvalidatie laat uitvoeren. De NVWA beoordeelt het plan van aanpak en de rapportage van dit onderzoek.
  • Wilt u mest afkomstig uit andere EU-lidstaten verwerken? Voor het in Nederland brengen hiervan is toestemming voor het intracommunautair handelsverkeer in dierlijke bijproducten nodig.