Integrated Pest Management (IPM)

Bestrijd muizen, ratten en andere knaagdieren in uw horecazaak of levensmiddelenbedrijf volgens de Integrated Pest Management-methode. Dit is verplicht.

Wat is Integrated Pest Management?

Integrated Pest Management (IPM) is een methode om plaagdieren aan te pakken. Hierbij ligt de nadruk op het voorkomen van overlast, in plaats van op bestrijden. IPM heet ook wel geïntegreerde plaagdierbeheersing.

Hoe werkt Integrated Pest Management?

IPM is een continu proces: binnen uw bedrijf let u er steeds op hoe u problemen met muizen, ratten en andere plaagdieren kunt voorkomen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een goede wering en hygiëne, en door samen te werken met omliggende bedrijven en instanties.

Zo maakt u de omgeving onaantrekkelijk voor plaagdieren. Ze zullen zich er minder snel vestigen. Een professioneel plaagdierbestrijder helpt u hierbij.

Lees wat u allemaal kunt doen om muizen en andere plaagdieren te weren.

Bestrijding volgens Integrated Pest Management

Bij IPM start de bestrijding pas als de preventieve maatregelen niet werken. De bestrijding begint met niet-chemische bestrijdingsmiddelen, zoals klapvallen.

Werken deze bestrijdingsmiddelen niet of is de volksgezondheid in gevaar? Dan is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen alsnog toegestaan. Alleen professionele plaagdierbestrijders die gecertificeerd zijn mogen deze middelen gebruiken.

Minder chemische bestrijdingsmiddelen

IPM beperkt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Dat is een belangrijk voordeel, want deze middelen zijn giftig voor mens en dier en slecht voor het milieu. Ook kunnen knaagdieren resistent worden voor chemische middelen.

Door IPM is er minder risico dat er bestrijdingsmiddelen in voedingsmiddelen terechtkomen. Ook op die manier vergroot IPM dus de voedselveiligheid.

Waar staat dit in de wet?

Plaagdierbestrijders werken sinds 2017 al volgens de IPM-methode om muizen, ratten en andere knaagdieren buiten te bestrijden. Sinds 2023 is deze methode ook verplicht bij de bestrijding van knaagdieren in gebouwen. 

IPM is een voorwaarde bij het gebruik van rodenticiden (middelen om knaagdieren te bestrijden). Dit staat in het gebruiksvoorschrift, dat bij de toelating van deze middelen wordt vastgesteld. IPM is alleen verplicht voor rodenticiden met door het Ctgb aangewezen werkzame stoffen

Andere wettelijke regels bij de bestrijding van plaagdieren

Bij de bestrijding van plaagdieren gelden meer wettelijke regels:

Meer informatie over de wettelijke regels bij bestrijding van plaagdieren

Voor meer informatie kunt u terecht bij de brancheorganisaties: