Muizen en andere plaagdieren bestrijden

Muizen en ratten mogen niet rondlopen op plekken waar u eet- en drinkwaren bereidt, behandelt of bewaart. Dat geldt ook voor ander ongedierte als kakkerlakken en vliegen. Uw klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat uw voedsel veilig is. Als ondernemer met een horecazaak of levensmiddelenbedrijf bent u hier zelf voor verantwoordelijk.

Welke dieren moet ik bestrijden in mijn bedrijf?

Uw voedsel moet veilig zijn. Bestrijd daarom dieren die ziektes kunnen overbrengen en een risico zijn voor de (volks)gezondheid. Bij horeca- en levensmiddelenbedrijven gaat het vooral om muizen. Andere dieren die een risico vormen zijn bijvoorbeeld ratten, kakkerlakken, vliegen, duiven, kaasmijt, motmuggen en meelkevers.

Misschien wilt u plaagdieren ook om andere redenen bestrijden. Muizen kunnen bijvoorbeeld ook schade veroorzaken als ze aan elektrische leidingen knagen. En het is ook slecht voor uw imago als er muizen door uw zaak lopen.

Hoe moet ik plaagdieren bestrijden?

Voor het bestrijden van plaagdieren zijn wettelijke regels. Daarbij ligt de nadruk steeds meer op voorkomen in plaats van bestrijden. U kunt zelf veel doen om te voorkomen dat u last krijgt van plaagdieren. Houd uw bedrijf bijvoorbeeld goed schoon. Zorg dat plaagdieren als muizen niet makkelijk binnen kunnen komen in het gebouw.  

Muizen, ratten en andere knaagdieren bestrijden

Liever voorkomen dan bestrijden. Vanaf 2023 is die aanpak verplicht bij de bestrijding van muizen, ratten en andere knaagdieren. Deze aanpak heet ook wel Integrated Pest Management.

Vliegen, kakkerlakken en andere insecten bestrijden

Heeft u last van insecten? Bijvoorbeeld vliegen, kaasmijt, motmuggen of meelkevers? Vaak kunt u de problemen oplossen door de bron weg te nemen en goed schoon te maken. Bij kakkerlakken werkt dit niet altijd, dan kan toch bestrijding nodig zijn.

Bestrijding door professional

Bestrijding van plaagdieren moet op een professionele manier gebeuren. Alleen iemand die een erkend vakbekwaamheidsdiploma heeft en gecertificeerd is, mag de bestrijding uitvoeren. Bent u niet in het bezit van zo’n diploma, en hebben uw medewerkers het ook niet? Huur dan een gespecialiseerd bedrijf in om plaagdieren te bestrijden. U blijft wel zelf verantwoordelijk: maak dus goede afspraken.

Wat doet de NVWA tegen plaagdieren?

Wij houden toezicht op de voedselveiligheid in horeca en levensmiddelenbedrijven. Daarom controleren we ook op plaagdieren zoals muizen en ratten. Ook kijken we naar de wijze van bestrijden. Onze inspecteurs stellen bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Bestrijdt u preventief? Hoe zit het met de bouwtechnische en hygiënische situatie?
  • Zijn er plaagdieren gesignaleerd?
  • Wie voert de bestrijding uit? Is dit iemand met een erkend vakbekwaamheidsdiploma? Is deze persoon gecertificeerd voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen?
  • Welke bestrijdingsmiddelen worden er gebruikt?
  • Worden de bestrijdingsmiddelen volgens voorschrift gebruikt?
  • Is er bij de bestrijding geen sprake van onnodig dierenleed?

Bij een overtreding kunnen wij een boete of andere passende maatregel opleggen. Kijk voor meer informatie op de pagina over ons interventiebeleid.

Inspectieresultaten zijn openbaar

Wij publiceren onze bevindingen bij horecagelegenheden op Horeca NVWA Inspectieresultaten. We noemen hier ook de namen en adressen. Zo kunnen consumenten zien hoe het gesteld is met de voedselveiligheid in de Nederlandse horeca.

Wat moet ik als bezoeker doen als ik muizen zie in een restaurant?

Ziet u muizen, ratten, duiven, kakkerlakken, vliegen of andere plaagdieren in een horecagelegenheid of levensmiddelenbedrijf? Meld het bij de NVWA. Dit kan via 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten) of via het online formulier.