Muizen bestrijden voor ondernemers

Hoe kunt u voorkomen dat muizen in aanraking komen met (verpakte) levensmiddelen in uw bedrijf? Bekijk de tips voor ondernemers.

Waarom moet ik muizen weren?

Muizen vormen een gezondheidsrisico voor mensen. Muizen dragen namelijk bacteriën, virussen en parasieten bij zich. Via hun uitwerpselen, urine en speeksel verspreiden muizen ziektes en bacteriën zoals voedselvergiftiging en salmonella.

Daarnaast kunnen muizen economische schade veroorzaken. Bijvoorbeeld als ze aan levensmiddelen en verpakkingen vreten, die u daarna niet meer kan gebruiken of verkopen. Of als ze knagen aan elektriciteitsdraden: daardoor kan brand ontstaan. Ook kan het slecht zijn voor het imago van uw zaak. Bijvoorbeeld doordat er foto's verschijnen op sociale media als Instagram en Facebook.

Het is dus erg belangrijk dat er geen muizen rondlopen op plekken waar u eet- en drinkwaren bereidt, behandelt of bewaart. Zelf kunt u veel doen om dit te voorkomen.

Hoe kan ik muizen weren?

Dit zijn de belangrijkste maatregelen die u kunt nemen:

 • Zorg dat muizen niet (meer) kunnen binnenkomen in uw bedrijf.
 • Zorg dat uw bedrijf opgeruimd en schoon is.

Zorg dat de muizen niet (meer) kunnen binnenkomen

 • Vul gaten op met materiaal waar muizen niet doorheen kunnen knagen. Bijvoorbeeld kit, staalwol of ijzergaas. Muizen hebben slechts een gaatje met de diameter van een balpen nodig om binnen te komen.
 • Laat deuren niet openstaan. Verklein kieren bijvoorbeeld met een deurborstel. Werk eventueel samen met de verhuurder van het pand en de naastgelegen bedrijven.

Zorg dat uw bedrijf opgeruimd en schoon is

 • Stop levensmiddelen in plastic boxen, glazen potten of blikken. Voorkom dat etensresten blijven liggen.
 • Verwijder spullen die u niet meer gebruikt en die muizen als nestmateriaal kunnen gebruiken, zoals papier en karton.
 • Haal bij het schoonmaken apparatuur, meubels en voorwerpen van hun plek. Dan kunt u ook erachter en eronder schoonmaken.
 • Sluit afvalbakken goed af.

Hoe weet ik of ik muizen heb?

Uw bedrijf heeft waarschijnlijk last van muizen als u de volgende dingen opmerkt:

 • aangevreten verpakkingen, isolatiemateriaal of kabels
 • een penetrante geur (van muizenurine)
 • muizenkeutels
 • buiksmeer: een bruine, vettige aanslag op vloeren en buizen

Muizenkeutels

Muizenkeutels zien eruit als hagelslag. Zijn de keutels zacht en glanzend? Dit kan een teken zijn van een actieve plaag. Oude keutels zijn hard en ingedroogd.

Buiksmeer

Buiksmeer wordt pas zichtbaar als muizen langere tijd in het pand aanwezig zijn en vaak dezelfde route lopen.

Hoe kan ik muizen bestrijden?

Als u last heeft van muizen, kunt u een gespecialiseerd bedrijf inhuren. Bestrijding met chemische middelen mag alleen worden uitgevoerd door iemand die een erkend vakbekwaamheidsdiploma heeft en gecertificeerd is.

Wat mag ik verwachten als ik een plaagdierbestrijder inschakel?

U heeft eerst een startgesprek, waarin de plaagdierbestrijder de werkwijze uitlegt. Samen bespreekt u de aard, omvang en ernst van de overlast. Daarna stelt de bestrijder een strategie op. U ontvangt een dossier (digitaal of fysiek) met daarin:

 • plattegrond van uw bedrijf
 • plan van aanpak
 • gebruikte (bestrijdings)middelen
 • afspraken

Na elk bezoek van de plaagdierbestrijder krijgt u een rapportage en een overzicht van de vervolgstappen. Een plaagdierbestrijder plaatst alleen gif in het uiterste geval. Als in uw bedrijf gif is geplaatst, moet de plaagdierbestrijder regelmatig controleren of de muizen het gif eten. En of ze niet resistent zijn.

Besef dat u eindverantwoordelijk blijft voor het beheersen van de plaag. Maak met de plaagdierbestrijder duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden. Hierbij kunt u gebruikmaken van de checklist die de NVWA heeft opgesteld.

Voorkomen is beter dan bestrijden

Plaagdierbestrijders werken volgens de Integrated Pest Management-methode. Hierbij ligt de nadruk op voorkomen in plaats van bestrijden. U kunt een plaagdierbestrijder dus ook al inschakelen als u (nog) geen last heeft van muizen.

Verboden bestrijdingsmiddelen

 • kat
  U mag muizen in uw bedrijf niet weren of bestrijden met een kat. Volgens de Warenwet mogen huisdieren namelijk niet op plaatsen komen waar u eten maakt of opslaat.
 • lijmplank
  Het vangen van muizen en ratten met lijmplaten is niet toegestaan, omdat dit ernstig dierenleed veroorzaakt.
 • gif
  U mag zelf geen gif plaatsen om muizen te bestrijden. Dit kan gevaar opleveren voor de voedselveiligheid en de gezondheid van mensen. Gif mag alleen geplaatst worden door een professionele bestrijder, en alleen als andere bestrijdingsmiddelen niet werken.

Samenwerken bij bestrijding

Als u last heeft van muizen, heeft uw directe omgeving dat waarschijnlijk ook. Informeer elkaar en pak gezamenlijk het probleem aan. Zo spreidt u mogelijk ook de kosten van een plaagdierbestrijder.

Meer informatie vindt u in de brochure Samen muizen en andere plaagdieren bestrijden werkt.