Risico’s van nanotechnologie

Vaak is er bij nieuwe technologieën in het begin van de ontwikkeling onzekerheid en gebrek aan kennis over de positieve en negatieve effecten. Dit geldt ook voor nanotechnologie.

Omdat bekend is dat het inademen van ultrafijn stof (in de mijnbouw of uit verbrandingsprocessen zoals in het verkeer) een rol speelt bij het ontstaan van longziekten is men zich gaan afvragen of nanodeeltjes ook niet voor dergelijke problemen kunnen zorgen. Deze vraag kan in zijn algemeenheid niet worden beantwoord. Daarvoor zijn er te veel soorten nanodeeltjes die heel verschillende eigenschappen kunnen hebben. De beoordeling van het risico is daarom lastig maar er komt steeds meer informatie beschikbaar.

In EU-verband wordt veel onderzoek gedaan naar nanomaterialen om zo snel mogelijk te kunnen bepalen welke materialen veilig gebruikt kunnen worden. Het meeste onderzoek richt zich op slecht afbreekbare nanodeeltjes. De NVWA stimuleert dat Nederlandse instituten deelnemen aan deze Europese onderzoeksprogramma’s.

Meer informatie Risicobeoordelingen nanoproducten.

Risico voor werknemers

Informatie over de regels voor het werken met nanomaterialen is te vinden op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie en op Arboportaal.