Rol NVWA bij nanoproducten

De NVWA houdt in het algemeen toezicht of producten voldoen aan de wettelijke eisen. Dat geldt ook voor nanoproducten.

Voorlopig zijn er weinig specifieke eisen. Wel is een inventarisatie uitgevoerd om een idee te krijgen welke producten die nu verkrijgbaar zijn al nanomaterialen bevatten.

De NVWA heeft ook geïnvesteerd in het ontwikkelen van methoden voor het meten en karakteriseren van nanodeeltjes in producten. Dit onderzoek gebeurt bij het RIKILT Instituut voor Voedselveiligheid in Wageningen.

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) heeft binnen de NVWA een signalerende taak en kan adviseren aan de staatssecretaris van LNV en de minister van VWS. BuRO heeft al een aantal jaar onderzoeksopdrachten verstrekt om meer kennis te verzamelen over de toepassing en de mogelijke gezondheidseffecten van nanodeeltjes.

Aandacht voor nanotechnologie in Nederland

In Nederland gaat het Actieplan Nanotechnologie van de Nederlandse regering in op kansen die nanotechnologie biedt voor innovaties, maar ook op de noodzaak om zorgvuldig om te gaan met risico’s. De kennishiaten die bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA heeft gesignaleerd, komen in het actieplan aan de orde.

De toenmalige minister van SZW heeft aan de SER advies gevraagd over de risico’s voor werknemers die werken met nanodeeltjes. Eind maart 2009 is dit advies aangeboden. Aanbevolen wordt dat blootstelling van werknemers aan vrije nanodeeltjes wordt vermeden of zo veel mogelijk wordt beperkt.

Een van de voornemens uit het Actieplan was het instellen van een commissie maatschappelijke dialoog nanotechnologie. Op 30 maart 2009 is het instellingsbesluit van deze commissie bekend gemaakt. De Commissie Maatschappelijke Dialoog (kortweg aangeduid met Nanopodium) heeft tot maart 2011 diverse activiteiten gestimuleerd om mensen meer bekend te maken met nanotechnologie en erover te laten nadenken. Ook in het Nederlandse onderzoeksprogramma NanoNextNL wordt aandacht besteed aan de manier waarop mensen over nanotechnologie denken.

Op de website van NanoNextNL vindt u de meest actuele informatie over dit onderzoeksprogramma.

Hoe de NVWA handhaaft

De NVWA houdt toezicht of producten voldoen aan de wettelijke eisen. Dat geldt ook voor nanoproducten. Voorlopig zijn er weinig specifieke eisen waarnaar gekeken moet worden. Wel is een inventarisatie uitgevoerd om een idee te krijgen welke producten die nu verkrijgbaar zijn al nanomaterialen bevatten.

Verder is er in samenwerking met partnerorganisaties in andere EU-landen in 2013 een project gestart op het gebied van cosmetische producten. Daarbij wordt nagegaan of het verplichte dossier informatie bevat over nano-ingrediënten en zo ja, of deze ook op het etiket zijn vermeld. Dit project loopt nog door in 2014.

Om in concrete producten zoals zonnebrandcrème of voedingsmiddelen nanodeeltjes te kunnen aantonen heeft de NVWA het RIKILT Instituut voor Voedselveiligheid in Wageningen analysemethoden hiervoor laten ontwikkelen.