Risicobeoordeling en onderzoek

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA adviseert gevraagd en ongevraagd de ministers van VWS en LNV. Over de veiligheid van voeding en consumentenproducten, en het welzijn en de gezondheid van dieren. Dat gebeurt op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Zie ook