Risicobeoordeling en onderzoek

Het bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert de inspecteur generaal van de NVWA, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Deze adviezen gaan over bedreigingen voor voedselveiligheid, productveiligheid, plant- en diergezondheid, dierenwelzijn en natuur (inclusief biodiversiteit).

Ook is BuRO verantwoordelijk voor programmering van onderzoek bij wetenschappelijke kennisinstellingen, voor kennisontwikkeling en kennisstrategie, en voor data- en informatieanalyse.