Ik wil een dier laten slachten voor het Offerfeest

Het Offerfeest is in 2024 van zondag 16 juni tot en met dinsdag 18 juni. Tijdens het Offerfeest worden in korte tijd veel dieren geslacht. De NVWA houdt de hele tijd en 100% toezicht op onbedwelmd ritueel slachten in slachthuizen die daarvoor toestemming hebben. Het is voor ons belangrijk dat we op tijd weten waar wordt geslacht. Hierdoor kunnen we het toezicht en de keuring goed organiseren.

Particulieren die dieren willen laten slachten moeten zich aan de regels houden. Hier leest u wat deze regels zijn.

Slachten voor het Offerfeest

Onze dierenartsen houden ook tijdens het Offerfeest scherp toezicht op het doden van dieren. Dat betekent dat in ieder slachthuis dierenartsen aanwezig zijn die toezicht houden op de naleving van de regels voor het slachten. De dierenartsen grijpen in als het bedrijf de regels niet goed opvolgt.

Slachten alleen door slachthuizen met toestemming

Als u een dier wilt laten slachten, moet u zich ruim voor het Offerfeest melden bij het slachthuis waar u het dier wilt laten slachten.

Onbedwelmd ritueel slachten mag alleen in officieel erkende slachthuizen. U mag nooit thuis dieren onbedwelmd slachten, of dit op een boerderij (laten) doen. Ook niet tijdens het Offerfeest.

U kunt informatie opvragen over de slachterijen die meedoen aan het Offerfeest bij de COV (Centrale Organisatie voor de Vleessector) of de KNS (Koninklijke Nederlandse Slagers).

Voorbereiding

U moet zich aan een aantal regels houden. Deze gaan bijvoorbeeld over hoe u met de dieren omgaat, maar ook hoe u ze vervoert.

Vervoer schapen, geiten en runderen in geschikte veevervoerwagens

Wij adviseren om de slachtdieren te laten vervoeren door een erkende vee-vervoerder. Schapen, geiten en runderen mogen alleen vervoerd worden in daarvoor geschikte veevervoerwagens. U mag schapen en  geiten niet met een personenauto naar het slachthuis brengen.

Het slachthuis mag de dieren op deze manier niet ontvangen. Het slachthuis en uzelf kunnen een boete krijgen als u toch dieren met uw auto bij het slachthuis brengt.

Lees meer over het vervoeren van levende dieren.

Regels bij het vervoeren van slachtdieren

 • Het vervoer mag geen pijn of letsel veroorzaken bij de dieren.
 • Het vervoer mag de gezondheid en het welzijn van de dieren niet benadelen.
 • De verplaatsing van dieren op het slachthuisterrein, zoals het opdrijven van de dieren, moet u overlaten aan het personeel van het slachthuis.
 • Vervoer van landbouwhuisdieren bij temperaturen boven de 35 graden Celsius is niet toegestaan.

Wij houden toezicht op het vervoer. Zijn de dieren uitgeladen? Dan moeten de vervoermiddelen op het slachthuis schoongemaakt en gedesinfecteerd worden. Dat moet gebeuren door het slachthuispersoneel, of onder hun toezicht.

Eisen om een rund te laten slachten

Als u een rund wilt laten slachten, dan moet u deze regels volgen:

 • Het rund moet geschikt zijn voor transport (transportwaardig).
 • Het rund moet schoon en gezond zijn.
 • Het rund moet correct geïdentificeerd en geregistreerd zijn.
 • Het rund heeft geldige oormerken in beide oren.
 • Er is een vervoersbewijs. De vervoerder moet aantonen welke dieren hij bij zich heeft, waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat.
 • Het vervoermiddel moet geschikt zijn om runderen te vervoeren.
 • Er is een VKI-formulier (Voedsel Keten Informatie) met informatie over de gezondheid van het dier, wie de dierenarts is en het medicijngebruik. Dit mag ook digitaal beschikbaar zijn via InfoRund.

Als het rund geen oormerken heeft in beide oren, of er geen VKI-formulier is ingevuld, dan mag het dier niet vervoerd of geslacht worden.

Eisen om een schaap of geit te laten slachten

Als u een schaap of geit wilt laten slachten, dan moet u deze regels volgen:

 • Het schaap of de geit moet geschikt zijn voor transport (transportwaardig).
 • Het dier moet schoon en gezond zijn.
 • Het dier moet correct geïdentificeerd en geregistreerd zijn.
 • Het dier heeft geldige oormerken in beide oren.
 • De hals is voldoende kortgeschoren (bij onbedwelmd slachten).
 • Er is een vervoersbewijs. De vervoerder moet aantonen welke dieren hij bij zich heeft, waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat.
 • Het vervoermiddel moet geschikt zijn om schapen of geiten in te vervoeren.
 • Er is een VKI-formulier (Voedsel Keten Informatie) met informatie over de gezondheid van het dier, wie de dierenarts is en het medicijngebruik. Dit mag ook digitaal beschikbaar zijn via InfoSchaap.

Scheer de hals bij schapen

U moet een schaap met kortgeschoren hals aanleveren bij het slachthuis. Dat is nodig om de halssnede goed uit te kunnen voeren.

Is de hals en de keel niet of onvoldoende geschoren? Dan moet het schaap eerst verdoofd (bedwelmd) worden voor de slacht. Of alsnog op het slachthuis voldoende geschoren worden in de halsstreek. Runderen hoeven geen geschoren hals te hebben.

Alleen slacht met geldige oormerken

Het slachthuis moet de oormerken controleren en maatregelen nemen als de oormerken niet in orde zijn. Schapen of geiten die op het slachthuis zijn en geen geldige oormerken hebben, mogen niet geslacht worden. Ze mogen het slachthuis niet meer verlaten en worden daarom gedood en vernietigd. U krijgt het vlees dan niet mee.

Het slachthuis verwijdert en vernietigt de oormerken na de slacht. Dat is verplicht. Karkassen mogen dus niet met oormerken mee naar huis. Losse oormerken mogen ook niet worden meegegeven.

Geen derde oormerk

U mag geen derde oormerk aanbrengen bij een schaap of geit om het extra te identificeren. Een derde oormerk kan de geldige oormerken beschadigen of onleesbaar maken. Brengt u toch een dier met een derde oormerk naar het slachthuis? Dan kan het slachthuis of uzelf een boete krijgen.

Schapen, geiten of runderen zonder geldig vervoersbewijs

Schapen, geiten of runderen zonder geldig vervoersbewijs kunnen toestemming krijgen om toch geslacht te worden. U kunt hiervoor wel een boete krijgen. Ook het slachthuis kan hiervoor een boete krijgen.

Tijdens de slacht

Wij maken afspraken met de slachthuizen over wie aanwezig mag zijn tijdens het aanbrengen van de halssnede.

Aanwezig mogen zijn:

 • gecertificeerde medewerkers van het slachthuis die bij de dodingshandelingen betrokken zijn
 • gecertificeerd personeel van het slachthuis die tijdens de dodingshandelingen de islamitische ritus verrichten
 • maximaal één extra persoon

Luister naar het slachthuispersoneel

U moet altijd de aanwijzingen van het slachthuispersoneel volgen. Dat is belangrijk voor een goed verloop van het slachten tijdens het Offerfeest. Het slachthuis kan ook aan u vragen om niet op bepaalde delen van het terrein te komen, of om ergens niet te parkeren.

Veewagens, maar ook vrachtwagens die de dierlijke afvallen komen halen moeten altijd vrije doorgang hebben. Dit is zowel in het belang van het welzijn van de aangevoerde dieren, als voor uw eigen veiligheid.

Toezicht tijdens de slacht

Het doden van het dier gebeurt door een snede door de bloedvaten in de hals met een vlijmscherp mes. Alleen een persoon met vakkennis en vaardigheid mag dit doen. Dat is de voorsnijder. Hij heeft daar een verplicht vakbekwaamheidscertificaat voor. Dit is wat de wet voorschrijft en dit is niet hetzelfde als een religieuze toestemming. Wij houden toezicht op het hele proces en grijpen in waar en wanneer dat nodig is.

Alleen het slachthuispersoneel mag het dier na de dood verder uitslachten. Na de slacht keuren wij het vlees, en krijgt u het vlees van het dier dat u heeft aangeboden.

Zijn schapen en geiten ouder dan 12 maanden? Dan wordt op onze aanwijzing een percentage van de karkassen doorgehakt om te controleren of het ruggenmerg volledig verwijderd is.

Fixatie

Slachtdieren die onbedwelmd ritueel worden geslacht, worden afzonderlijk gefixeerd in een mechanisch fixatietoestel. Zo kan de voorsnijder de halssnede goed uitvoeren. Het fixatietoestel moet geschikt zijn voor het betrokken dier en aan verschillende wettelijk vastgelegde eisen voldoen. Als de persoon die verantwoordelijk is voor het snijden besluit dat het dier niet geschikt is om zonder voorafgaande bedwelming te worden gedood, dan wordt het dier vooraf bedwelmd. In de wet zijn verschillende redenen genoemd die beschrijven wat ongeschiktheid is.

Het slachthuis moet dit besluit altijd volgen, anders begaan ze een overtreding. De deelnemende slachthuizen weten dit.

40-secondenregel

In Nederland is het verplicht om dieren die nog tekenen van bewustzijn vertonen binnen maximaal 40 seconden na het snijden, te bedwelmen volgens de door de wet toegelaten methodes. Het slachthuis moet testen uitvoeren om de bewusteloosheid vast te stellen. Sommige slachthuizen bedwelmen standaard direct na het aanbrengen van de halssnede.

Bij het niet correct toepassen van de 40-seconden regel, geven wij hiervoor alsnog de opdracht aan het slachthuis. Hierbij krijgt het bedrijf dan een boete opgelegd. Komt dit vaker voor? Dan kan onze dierenarts opdracht geven om alleen nog maar bedwelmd te slachten, of het slachten helemaal stop te zetten.

Na de slacht

U mag na de slacht het vlees slachtwarm meenemen. Dat betekent dat het vlees het slachthuis uit mag voordat de temperatuur van het vlees beneden de 7 graden is. Dat is een uitzondering op de wet tijdens het Offerfeest en geldt alleen op Nederlands grondgebied.

Bespreek met het slachthuis wanneer u het vlees afhaalt

U moet met het slachthuis afspraken maken over het tijdstip waarop u uw vlees kunt afhalen.

De slachthuizen zijn namelijk verplicht goed te beschrijven hoe zij het afhalen van het vlees hebben geregeld. U moet zich houden aan de regels die het slachthuis met u afspreekt. Bezoekers en klanten hebben geen toegang tot de slachthal.

Koel het vlees zo snel mogelijk

Vlees dat niet wordt gekoeld kan sneller bederven. Door verstikking van vlees in plastic kan het ook snel bederven. Zorg ervoor dat het vlees zo snel mogelijk gekoeld wordt naar een temperatuur beneden de 7 graden. Verhit het vlees goed voordat iemand het eet.

Wat mag ik niet meenemen?

U mag geen onderdelen van slachtdieren meenemen als u daarvoor geen toestemming heeft van het slachthuis. U mag ook de volgende zaken niet meenemen:

 • Koppen (inclusief hersenen en ogen) van schapen, geiten en runderen ouder dan 1 jaar zijn niet geschikt voor menselijke consumptie in verband met mogelijke gezondheidsrisico's. Schedels inclusief hersenen en ogen worden daarom niet meegegeven.
 • Koppen van schapen en geiten van jonger dan 12 maanden die niet gevild zijn (en dus ook niet gekeurd zijn) inclusief de tong, worden niet meegegeven.
 • Tongen van schapen of geiten waarvan de kop niet gekeurd is, zijn niet geschikt voor menselijke consumptie en worden dus niet meegegeven.
 • Koppen van runderen worden altijd gekeurd. Tongen van runderen mogen wel meegegeven worden. Maar alleen als ze geschikt zijn bevonden voor menselijke consumptie.
 • Darmen runderen. Voor runderen afkomstig uit Griekenland en het Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van Noord Ierland) geldt dat het darmpakket vanaf de laatste 4 meter van de dunne darm, de blinde darm, tot en met het aarseinde (inclusief het darmscheil) altijd ongeschikt is voor menselijke consumptie. Zijn deze runderen ouder dan 30 maanden? Dan wordt ook de wervelkolom verplicht verwijderd.
 • Nieren van Nederlandse runderen ouder dan 2 jaar zijn niet geschikt voor menselijke consumptie en mogen daarom niet worden meegegeven.
 • Magen, blazen en darmen van schapen en geiten en pensen van runderen mag u niet direct na slachting meenemen. Dat komt omdat alléén magen, blazen en darmen die behandeld zijn (gedurende een bepaalde tijd gezouten, verhit of gedroogd) geschikt zijn voor menselijke consumptie. Een onbehandelde maag, blaas of darm die alleen geleegd en gespoeld is, mag niet bij de consument terecht komen.
 • Bij runderen ouder dan 30 maanden wordt de wervelkolom verplicht verwijderd. Dit heeft te maken met risico’s en regelgeving rondom de gekkekoeienziekte (BSE). 

Bepaalt de NVWA of het vlees halal is?

Wij houden geen toezicht op wat halal is en wat niet. Hetzelfde geldt voor koosjer vlees wanneer dieren volgens de joodse rite onbedwelmd ritueel geslacht worden.

Wetten voor onbedwelmd slachten

De eisen voor dierenwelzijn bij onbedwelmde slacht staan in de Europese wet:

Nederlandse wetten over dit onderwerp: