Import uit en export naar Oekraïne, Belarus en Rusland

(update 22 april 2022). Hoewel de import en export van dierlijke en plantaardige producten inmiddels grotendeels is stilgevallen, komen er toch nog steeds aanvragen binnen voor exportvergunningen, certificering en importinspecties. Lees hier hoe wij met deze aanvragen omgaan.

Aanvragen voor exportvergunningen, certificering en importinspecties

Hoewel de import en export van dierlijke en plantaardige producten inmiddels grotendeels is stilgevallen, komen er toch nog steeds aanvragen binnen voor exportvergunningen, certificering en importinspecties. Er is geen algehele sanctie op de import en export naar Rusland en Belarus ingesteld, dus wij nemen deze aanvragen nog steeds in behandeling en verrichten daar de benodigde activiteiten voor, zoals inspecties en certificeringen, met extra aandacht voor de Transportverordening. Voor de export van plantaardige materialen en hout geldt wel dat u een extra verklaring moet invullen. Meer daarover leest u bij Sancties bij export plantaardige producten en hout naar Rusland.

Geen export naar oorlogsgebieden van levend vee en eendagskuikens

Voor export van levende dieren en eendagskuikens geldt een uitzondering. Vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne hebben wij besloten aanvragen voor exporten naar en door gebieden die vanwege de oorlog een negatief reisadvies hebben niet meer in behandeling te nemen. Dit vanwege de risico's voor het dierenwelzijn als gevolg van de onstabiele situatie daar. Op dit moment hebben Belarus, Oekraïne en delen van Rusland een negatief reisadvies. Meer informatie is te vinden op de website Nederland wereldwijd.

Geen export van paarden naar Rusland

Voor paarden geldt een exportverbod naar Rusland. In bijlage XVIII van Verordening (EU) 2022/428 staan paarden als luxe-artikelen vermeld. De export van luxe-artikelen naar Rusland is verboden.