Sancties bij export plantaardige producten en hout naar Rusland

Vanaf 9 april 2022 is een nieuw pakket sancties van kracht, gericht tegen Rusland. De sancties gelden voor de export van producten met een aantal GN-codes.

Samengevat gaat het om:

  • uitgangsmateriaal voor sierteelt, zoals:
    • bloembollen
    • vaste planten
    • boomkwekerijproducten
    • stekmateriaal
  • een aantal houtsoorten

Voor hout geldt ook een importverbod.

Tot 10 juli 2022 kunt u deze producten nog leveren als het contract vóór 9 april 2022 is aangegaan. Vanaf 10 juli 2022 mag dit helemaal niet meer.

Verklaring tekenen bij afgifte certificaat

Bij afgifte van een certificaat voor deze producten moet u als aanvrager of aangever een verklaring invullen en ondertekenen dat de producten in uw zending niet onder de sancties vallen. Hetzelfde geldt bij importzendingen van hout uit Rusland.

Zonder deze verklaring ontvangt u geen certificaat of inspectie.

De Douane controleert of de goederen onder sanctiemaatregelen vallen op het moment dat er een in- of uitvoeraangifte wordt gedaan.

Om welke producten gaat het precies?

De producten en GN-codes vindt u in Verordening (EU) 2022/576.

In welke verordening zijn deze sancties vastgelegd?

Deze sancties zijn vastgelegd in Verordening (EU) 2022/576. Dit is een wijziging op Verordening (EU) 833/2014.