Sancties bij export plantaardige producten en hout naar Rusland

Sinds 10 juli 2022 is een pakket sancties van kracht, gericht tegen Rusland. Deze sancties gelden voor de export van producten met een aantal GN-codes.

Het gaat om een verbod op de export van:

  • uitgangsmateriaal voor sierteelt, zoals:
    • bloembollen
    • vaste planten
    • boomkwekerijproducten
    • stekmateriaal
  • een aantal houtsoorten

Voor hout geldt ook een importverbod.

Verklaring tekenen bij afgifte certificaat

Bij afgifte van een certificaat voor deze producten moet u als aanvrager of aangever een verklaring invullen en ondertekenen dat de producten in uw zending niet onder de sancties vallen. Hetzelfde geldt bij importzendingen van hout uit Rusland.

Zonder deze verklaring ontvangt u geen certificaat of inspectie.

De Douane controleert of de goederen onder sanctiemaatregelen vallen op het moment dat er een in- of uitvoeraangifte wordt gedaan.

Om welke producten gaat het precies?

De producten en GN-codes vindt u in Verordening (EU) 2022/576.

In welke verordening zijn deze sancties vastgelegd?

Deze sancties zijn vastgelegd in Verordening (EU) 2022/576. Dit is een wijziging op Verordening (EU) 833/2014.