Ik wil een beschermde plant- of diersoort meenemen

Alleen als u een CITES-vergunning of -certificaat hebt, mag u beschermde dieren of planten meenemen naar Nederland. Dit geldt ook voor producten met delen van deze dieren of planten erin verwerkt, zoals bepaalde souvenirs. De plant- en diersoorten zijn beschermd, omdat ze met uitsterven worden bedreigd of dat kunnen worden.

Wat is CITES?

CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. CITES is een verdrag tussen landen met afspraken en regels over de handel in bedreigde dieren en planten. 

Beschermde plant- of diersoort meenemen? Regel een vergunning of certificaat

U mag geen beschermde dieren of planten meenemen of alleen met een vergunning of certificaat. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u een stappenplan.

Ik wil een beschermde plant- of diersoort meenemen binnen de EU

Reist u binnen de EU en wilt u een souvenir of product van een beschermde plant- of diersoort meenemen? Dan heeft u het volgende nodig:

  • voor plant- en diersoorten die zijn opgenomen in bijlage A van Verordening (EU) Nr. 709/2010 heeft u een EU-certificaat nodig. Reist u vanuit Nederland naar een ander EU-land? Dan vraagt u dit certificaat digitaal aan bij RVO. Reist u vanuit een ander EU-land naar Nederland? Dan vraagt u het EU-certificaat aan bij de overheid van dat land. U moet kunnen bewijzen dat u het dier, de plant of het product legaal heeft verkregen. In sommige gevallen kan de verkoper u het EU-certificaat overhandigen. Controleer de voorwaarden op het certificaat en of de informatie op het certificaat klopt. Het certificaat moet zijn getekend en gestempeld door de CITES-instantie in het land van aanschaf.
  • Gaat het om plant- en diersoorten die zijn opgenomen in bijlage B van Verordening (EU) Nr. 709/2010? Dan moet u kunnen aantonen dat de herkomst legaal is. Dit kan bijvoorbeeld met een aankoopbon waarop het nummer van de CITES-invoervergunning staat.

Voorbeeld

Wilt u een opgezette zeeschildpad vanuit een ander EU-land meenemen naar Nederland? Een opgezette zeeschildpad valt onder bijlage A van Verordening (EU) Nr. 709/2010. U heeft een EU-certificaat nodig. De verkoper moet u dit certificaat overhandigen bij aankoop.

Ik wil een beschermde plant- of diersoort meenemen vanuit een land buiten de EU

Reist u vanuit een land buiten de EU en wilt u een souvenir of product van een beschermde plant – of diersoort meenemen? Dan heeft u het volgende nodig:

  • Een uitvoervergunning. Deze vraagt u aan in het land waar u de goederen koopt: bij de overheidsorganisatie die over CITES-vergunningen gaat. Informeer hierover bij de ambassade van het land waar u de goederen koopt.
  • Een invoervergunning. Deze vraagt u aan bij RVO.

Het proces van een volledige aanvraag en behandeling van de vergunningen duurt ongeveer 4 weken. U kunt de vergunningen niet achteraf aanvragen.

Controleer wat u nog meer moet regelen

Gaat het om een levend dier of levende plant? Dan moet u ook voldoen aan alle eisen voor het invoeren van planten en het invoeren van dieren.

Wat moet ik doen als ik in Nederland aankom?

Meld u bij aankomst bij de douane, bij de rode uitgang 'iets om aan te geven'. Heeft u niet de juiste vergunningen of certificaten, of geeft u niet aan dat u deze heeft? Dan neemt de douane uw dier, plant of product in beslag. Ook kunnen er strafrechtelijke maatregelen volgen.

Ik twijfel over de herkomst van mijn souvenir

Weet u niet zeker of het product afkomstig is van een beschermde dier- of plantsoort? Neem het niet mee naar Nederland. Veel goederen zijn afkomstig uit de natuur. Als u ze koopt, tast dat de leefomgeving van planten en dieren aan.

Meer informatie over meebrengen beschermde plant- en diersoorten