Chip, registratie en paardenpaspoort

Laat uw paard chippen en vraag een paardenpaspoort aan. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet gemeld worden waar uw paard verblijft. Dit is verplicht. De NVWA controleert of houders van paarden zich aan deze regels houden.

Paard laten chippen

In Nederland is het verplicht om een paard te laten chippen. Dit moet u binnen 6 maanden na de geboorte laten doen door de dierenarts of door een chipper bij de paspoort uitgevende instantie (ppi). De chip wordt aangebracht in de hals. Nadat het dier gechipt is, moet u het paardenpaspoort aanvragen.

Paardenpaspoort aanvragen

Alle paarden van 9 maanden of ouder moeten een paardenpaspoort hebben. U mag geen paarden zonder paspoort houden, vervoeren of exporteren. Ook een keuring of deelname aan een wedstrijd is niet mogelijk zonder paspoort.

Op de website van RVO leest u hoe u het paardenpaspoort kunt aanvragen en welke regels er gelden. U vraagt het paspoort aan bij een paspoort uitgevende instantie (ppi).

Wat staat er in het paardenpaspoort?

In het paspoort staan onder meer de uiterlijke kenmerken en het chipnummer van het dier. Heeft uw paard een paspoort van voor 1 juli 2009? Dan is een chip niet verplicht. In het paspoort staan dan een beschrijving en een ingetekende schets, en eventueel ook een DNA-profiel.

Het paardenpaspoort bevat ook een hoofdstuk ‘Medische behandelingen’. Hierin staan onder meer gegevens over medicijngebruik. Deze gegevens zijn nodig om te kunnen bepalen of een paard mag worden geslacht voor menselijke consumptie.

Is het paard bij het uitgeven van het paspoort ouder dan 9 maanden? Dan komt in het paspoort te staan dat het paard niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie. Dit wordt ook vastgelegd in de landelijke database: het I&R-systeem van RVO (zie verderop).

Bewaar het paspoort bij het paard

Het paardenpaspoort moet altijd in de buurt van het paard zijn. Een kopie is niet voldoende. Tijdens een controle moet het paspoort direct getoond kunnen worden. Degene die het paard verzorgt is hier verantwoordelijk voor. Dat hoeft dus niet per se de eigenaar te zijn, het kan bijvoorbeeld ook gaan om de houder van het pension, de manege of stal.

Speciale paspoorten voor stamboekpaarden en sportpaarden

Heeft u een stamboekpaard? Vraag het paspoort dan aan bij het stamboek. In het paardenpaspoort komt de stamboom van het paard te staan. Op de voorzijde staat dan ook het logo van het stamboek.

Doet uw paard mee aan wedstrijden van de internationale paardensportbond FEI (Federation Equestriën International)? Vraag dan een FEI-paspoort aan bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).

Paard en verblijfslocatie (UBN) registreren

Als u het paardenpaspoort aanvraagt, wordt uw paard ook geregistreerd in het identificatie- en registratiesysteem (I&R-systeem) van RVO. Dit is een landelijke database. Met deze registratie kunt u uw paard aanmelden (of laten aanmelden) op de huidige verblijfsplaats.

Verblijfplaats registreren

Elke locatie waar paarden verblijven moet geregistreerd worden in het I&R-systeem van RVO. Dit moet de exploitant van de locatie doen, bijvoorbeeld de eigenaar van de manege of stal. Houdt u een paard op eigen grond? Dan moet u de registratie zelf doen. De verblijfplaats krijgt een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Op de website van RVO staat hoe u een UBN kunt aanvragen.

De exploitant van de locatie moet ook een bedrijfsregister bijhouden. Hierin staat onder meer welke paarden op de locatie aanwezig zijn, wanneer ze zijn aangekomen en wanneer ze de locatie verlaten hebben.

Paard aanmelden op verblijfplaats

De exploitant van de locatie moet alle aanwezige paarden melden op het UBN. Dit is verplicht als een paard langer dan 30 dagen op de locatie blijft. De exploitant moet het ook aan RVO doorgeven een paard wordt afgevoerd of als het paard doodgaat. Als u zelf een UBN heeft aangevraagd moet u deze meldingen zelf doen.

Verlaat een paard het UBN tijdelijk, voor een periode die korter is dan 30 dagen? De locatiehouder moet dit bijhouden in het bedrijfsregister (de administratie). De locatiehouder mag zelf weten hoe hij of zij dit doet, dit is vormvrij. Het bedrijfsregister en bijbehorende documenten moeten minimaal 3 jaar na de laatste aanpassing bewaard worden.

Kijk voor meer informatie op de pagina Paarden melden van RVO.

Een paard uit het buitenland: paspoort en registratie

Heeft u een paard gekocht in het buitenland en gaat u dat in Nederland houden? Dan moet het paardenpaspoort geregistreerd worden. Neem hiervoor contact op met de paspoort uitgevende instantie (ppi). Als het paard van buiten de EU komt, is mogelijk een nieuw paspoort nodig.

Paard uit EU-land

Als uw paard uit een EU-land komt heeft het al een geldig paspoort. Een nieuw Nederlands paspoort is niet nodig. Registreer het paardenpaspoort bij de betreffende ppi in Nederland. Doe dit binnen 30 dagen nadat u het paard heeft ingevoerd. Uw paard wordt dan ook opgenomen in de landelijke database. Meld het paard ook aan op het UBN. (Zie boven.)

Er zijn uitzonderingen. In de volgende situaties hoeft u geen contact op te nemen met de ppi:

  • Het paard is maximaal 90 dagen in Nederland voor wedstrijden, paardenrennen, shows, trainingen of sleepwerkzaamheden.
  • Het paard verblijft om medische redenen in een dierenkliniek of andere veterinaire instelling.
  • De hengst is voor het fokseizoen in Nederland.
  • De merrie is maximaal 90 dagen voor de fokkerij in Nederland.

Paard uit niet EU-land

Komt uw paard uit een land buiten de EU? Neem dan ook contact op met de ppi, om te laten controleren of het paspoort voldoet aan de Europese eisen. Anders moet u een nieuw paardenpaspoort aanvragen. Het nieuwe paspoort wordt ook wel duplicaatpaspoort genoemd.

Heeft uw paard na invoer inderdaad een nieuw paspoort nodig? Dan mag het niet meer geslacht worden voor menselijke consumptie.

Waarom moet ik mijn paard laten chippen en registreren?

De regels voor identificatie en registratie (I&R) zijn er om paarden snel op te kunnen sporen als dat nodig is. Bijvoorbeeld als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt. Ook paardenvlees kan op deze manier getraceerd worden. Dat kan nodig zijn als blijkt dat een partij vlees verontreinigd is met gevaarlijke stoffen.

De I&R-regels gelden in de hele Europese Unie (EU). En niet alleen voor paarden, maar ook voor paardachtigen als pony’s, ezels en zebra’s. En voor verschillende andere dieren. Sommige landen hebben aanvullende eisen.

In Nederland houden wij toezicht op de I&R-regels. Lees meer over I&R en bekijk ook de inspectieresultaten I&R.