K-LV-PRDIU-01, Werkvoorschrift voor certificering van paardachtigen

Dit werkvoorschrift bevat specifieke informatie voor de Officiële Dierenarts (OD) ten behoeve van de certificering van levende paardachtigen vanuit Nederland naar EU-lidstaten en derde landen. 

Bijlagen