Wanneer is een paard een 'geregistreerd' paard?

Een paard is een 'geregistreerd' paard als het is opgenomen in de registratie van een erkend stamboek of in de registratie van de FEI (Federation Equestriën International).

Stamboekpaarden en paarden met FEI-paspoort

Geregistreerde paarden zijn dus altijd stamboekpaarden of paarden met FEI-paspoort.

Stamboekpaard

Een stamboekpaard kan alleen geregistreerd zijn als het een raszuiver fokdier is van de soorten Equus caballus of Equus asinus. Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • Het paard is ingeschreven in de hoofdsectie van een stamboek. De hoofdsectie van een stamboek is opgesteld door een erkende stamboekvereniging. Het ministerie van LVVN bepaalt of een stamboek erkend is.
  • In het paardenpaspoort staat de stamboom van het paard. Op de voorzijde staat dan ook het logo van het stamboek.

Paard met FEI-paspoort

Een paard kan ook geregistreerd zijn als het deelneemt aan internationale wedstrijden en is aangesloten bij een internationale vereniging of organisatie óf bij een nationale federatie (FEI) of filiaal daarvan. Verder moet het paard van de soort Equus caballus zijn.

In hoofdstuk III van het paardenpaspoort staat dan vermeld dat het om een geregistreerd paard gaat. Daarnaast zit er een FEI recognition card bij het paspoort. In Nederland wordt deze uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).

Niet-geregisteerde paarden

Er zijn ook niet-geregistreerde paarden: fokpaarden, gebruikspaarden en slachtpaarden.

Regels voor identificatie en registratie gelden voor alle paarden

De term ‘geregistreerd paard’ zorgt misschien voor verwarring. Mogelijk denkt u aan andere vormen van registratie. Daarom benadrukken we dat de regels voor identificatie en registratie (I&R) altijd gelden voor alle paarden. Dus wat voor paard u ook heeft: uw dier moet zijn opgenomen in de landelijke database en aangemeld zijn op de verblijfslocatie. Ook moet uw paard gechipt zijn en een paspoort hebben.