Register Q-organismen

Dit document is een overzicht van schadelijke organismen die door de EU (of Nederland) zijn gereguleerd. EU-lidstaten zijn verplicht de introductie en verspreiding van deze organismen tegen te gaan.