Meld aantastingen

Om tijdig in te kunnen grijpen om vestiging en verspreiding van de boktor in Nederland te voorkomen, roept de NVWA iedereen op om symptomen van de boktor te melden. Met behulp van de Herkenningskaart boktorren kan iedereen in principe deze boktor herkennen.

Ook zijn er 2 veldgidsen ontwikkeld om waardplanten van de boktor (planten waarin de boktor zich vestigt) te kunnen herkennen. 

Als u een Aziatische boktor ziet of boktorschade, verzoeken wij u dit te melden bij de NVWA. U kunt dit doen via het digitale vragen- en klachtenformulier. We vragen u om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en om - zo mogelijk - digitale foto's mee te sturen.

Ziet u een boktor of een ander mogelijk schadelijk insect? Dan kunt u deze behalve op foto vastleggen ook vangen (als dat mogelijk is) en in een potje met afgesloten deksel doen. Een inspecteur van de NVWA komt dan het insect bij u ophalen.

De boktor is ongevaarlijk voor mensen.