Oost-Aziatische boktor

De Latijnse naam voor de Oost-Aziatische boktor is Anoplophora chinensis. Oorspronkelijk komt deze boktor voor in Zuid-Oost Azië; onder andere China, Noord- en Zuid-Korea en Japan. In een aantal van deze landen vormt de boktor een plaag voor veel loofboomsoorten.

Als de boktor zich in Europa weet te vestigen, dan vormt deze een bedreiging voor de Europese natuur. Daarom heeft deze boktor van de Europese Unie de ‘quarantainestatus’ gekregen. Dat betekent dat introductie en verspreiding van deze boktor in Nederland, en de rest van de EU, voorkomen moet worden.

Meer details over herkenning van de Oost-aziatische boktor (Anoplophora chinensis) en enkele plaatjes van de verschillende levensfasen zijn te vinden in de informatiesheet Hoe herken ik een Aziatische boktor?.