Bufferzones bacterievuur

In Nederland komt bacterievuur voor, hierdoor mag u planten die gevoelig zijn voor deze bacterie niet zomaar verhandelen naar de EU. Daarom zijn er bufferzones ingesteld,  waardoor export wel mogelijk is.

In de EU zijn gebieden aangewezen die nog vrij zijn van bacterievuur en die daarom worden beschermd tegen deze besmettelijk plantenziekte. Omdat in Nederland bacterievuur voorkomt, kunnen planten die gevoelig zijn voor bacterievuur (waardplanten) niet zomaar worden verhandeld naar deze gebieden. Om handel van waardplanten naar beschermde gebieden mogelijk te maken, heeft Nederland zogeheten bufferzones ingesteld, waar strengere maatregelen van kracht zijn om de export van waardplanten mogelijk te maken.

Toelichting:

  • De bufferzones zijn duidelijk omlijnd weergegeven (zie in de viewer rechtsboven: 'Legenda').
  • Navigeer met de muis over de kaart en zoom in op detailniveau met + of – of scroll.
  • Klik met de muis op een gebied en er verschijnt een pop-up met detailinformatie.
  • Ook kunt u kiezen voor een luchtfoto (rechtsboven: 'Lijst met lagen').

Uitleg bufferzones

De bacterievuurwaardplanten die geteeld zijn op een perceel dat gelegen is binnen een bufferzone en waarbij de afstand van het perceel tot de grens van deze zone niet minder bedraagt dan 1 kilometer, komen voor een ZPb2-code in aanmerking. Deze 1 kilometer brede zone(s) zijn rood gearceerde aangegeven. Deze gearceerde gebieden hebben geen wettelijke status. Ook worden de uitzonderingsgebieden, waarin de meidoorns een landschappelijk bepalende rol spelen, met een blauwe kleur weergegeven.

De bufferzones zijn aangegeven op de kaarten die de bijlage(n) vormen bij de Beschikking bestrijding bacterievuur1984.

Aan de zones in deze viewer kunnen geen rechten worden ontleend; de kaarten uit de Beschikking bestrijding bacterievuur1984 zijn altijd leidend.