Bacterievuur (Erwinia amylovora)

Bacterievuur is een algemeen in Nederland voorkomende plantenziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora. Zieke bomen en struiken lopen in korte tijd ernstige schade op en kunnen zelfs doodgaan. De bacterie is niet gevaarlijk voor mensen of dieren.

Hoe herkent u bacterievuur?

In het voorjaar, tijdens de bloeiperiode, herkent u bacterievuur het beste.

Hoe u bacterievuur herkent, leest u in deĀ pdf bacterievuur herkennen.

Welke planten zijn vatbaar voor bacterievuur?

De volgende planten zijn vatbaar voor de ziekte:

 • Amelanchier (krentenboom)
 • Chaenomeles (Japanse kwee)
 • Cotoneaster (dwerg- of rotsmispel)
 • Crataegus (meidoorn)
 • Cydonia (kweepeer),
 • Eriobotrya (Japanse mispel)
 • Malus (appel en sierappel)
 • Mespilus (mispel)
 • Photinia davidiana (Stranvaesia (Hort))
 • Pyracantha (vuurdoorn)
 • Pyrus (peer en sierpeer)
 • Sorbus (lijster/meelbes)

Daarnaast kunnen nog enkele kruisingen tussen waardplanten, zoals Crataegomespilus, door bacterievuur worden aangetast.

Hoe verspreidt bacterievuur zich?

De ziekte kan zich zeer snel uitbreiden. Besmetting van andere planten gebeurt door:

 • wind of regen
 • aanraking met uw handen
 • aanraking met gereedschap
 • vogels
 • insecten

De ziekte kan vooral in peren-, maar ook in appelboomgaarden grote schade aanrichten. Schade kan ook ontstaan in boomkwekerijen en aan het landschap.

Bufferzones

In de Europese Unie zijn gebieden aangewezen die vrij zijn van bacterievuur. Deze gebieden worden Protected Zones (PZ) genoemd. Omdat in Nederland bacterievuur voorkomt, mag u planten die gevoelig zijn voor bacterievuur (waardplanten) niet zomaar verhandelen naar deze gebieden. Om handel van gevoelige planten mogelijk te houden zijn er bufferzones ingesteld in Nederland.

Regelgeving over bacterievuur

Welke regelgeving er geldt omtrent bacterievuur leest u bij Regelgeving over bacterievuur.