Apriona herkennen

Apriona-kevers hebben diverse houtige waardplanten en komen voor in Azië. De larven boren in de stam en dikkere takken. Symptomen zijn vraat aan de bast, gaten tot circa 17 mm doorsnede, boormeel op stam of tak of aan de voet van de boom en uittredend boomsap. Spechten hakken vaak in het hout op plaatsen waar larven zitten. Apriona germari, Apriona rugicollis en Apriona cinerea hebben de EU-quarantainestatus.

In de pdf vindt u informatie over de waardplanten, de verspreiding en de reguleringsstatus van dit organisme. Ook leest u hoe u een mogelijke besmetting van planten met dit organisme herkent.

Kever van Apriona rugicollis
Beeld: ©EPPO, C Magellanes 2011
Kever van Apriona rugicollis
Larve van Apriona op Enkianthus
Beeld: ©NVWA
Larve van Apriona op Enkianthus