EU-regels Epitrix

Epitrix is niet als 'schadelijk organisme' vermeld in de fytosanitaire Richtlijn 2000/29/EG. Dat betekent dat het organisme niet via de bestaande wetgeving gereguleerd is.

Noodmaatregelen per voorjaar 2012

Voor nieuwe en mogelijk schadelijke organismen kan de EU zogenoemde maatregelen instellen. Het Permanent Fytosanitair Comité van de EU heeft besloten noodmaatregelen in te stellen per voorjaar 2012. In 2014 zijn deze gewijzigd. Meer informatie over (Epitrix) noodmaatregelen in dossier Fytosanitaire wetgeving (overzicht, EU, nationaal).