Hoe handhaaft de NVWA

De NVWA voert de noodmaatregel van de EU uit. Belangrijkste element hierbij is het uitvoeren van een onderzoek (survey) in aardappelteeltgebieden én op en nabij locaties waar aardappelen uit Portugal en Spanje worden verwerkt.

Alleen als er Epitrix-besmettingen worden aangetroffen, kunnen maatregelen worden opgelegd. De NVWA handhaaft bij de uitvoering van de maatregelen.