Extra eisen voor import van planten met wortels bestemd voor opplant per 11 januari 2023

Vanaf 11 januari 2023 gelden extra eisen voor import van planten bestemd voor opplant met wortels. Planten in weefselcultuur zijn hiervan uitgezonderd. De eisen gelden voor import uit alle niet-EU landen.

Door de ingangsdatum van 11 januari 2023 krijgen productiebedrijven en autoriteiten in derde landen de tijd om aan deze eisen te voldoen. Wilt u vanaf die datum bovengenoemd materiaal importeren, dan moet dit voldoen aan één van onderstaande opties:

  • de planten zijn geteeld in een land dat vrij is van Meloidogyne enterolobii
  • de planten zijn geteeld in een gebied dat vrij is van Meloidogyne enterolobii, en het gebied is vermeld op het fytosanitaire certificaat.
  • de planten zijn gedurende hun hele leven geteeld in groeimedium dat vóór gebruik, en na het planten, permanent beschermd is geweest tegen besmetting met Meloidogyne enterolobii, en dat voldoet aan één van onderstaande opties:
    • het bestaat uit anorganisch materiaal, turf, cocosvezel, of een mengsel hiervan, en dat nog niet eerder was gebruikt
    • het is effectief behandeld tegen Meloidogyne enterolobii (fumigatie, hittebehandeling of systeembenadering (bijvoorbeeld RHP)) en de behandeling is vermeld op het fytosanitaire certificaat
  • de planten komen van een productieplaats die vrij is van Meloidogyne enterolobii, en de autoriteiten hebben direct vóór export met een representatieve steekproef van de wortels visueel vastgesteld dat de partij vrij is van Meloidogyne enterolobii.

Bijschrijving

De autoriteiten van het exporterend land moeten op het fytosanitaire certificaat verklaren aan welke optie is voldaan. U kunt het Register bijschrijvingen raadplegen voor de exacte tekst die op het fytosanitaire certificaat moet staan. De officiële tekst vind u in de gewijzigde verordening (EU) 2019/2072, bijlage VII, punt 4.1. Deze verordening is beschikbaar in meerdere talen.