Meloidogyne enterolobii (wortelknobbelaaltje)

Meloidogyne enterolobii is een tropische wortelknobbelnematode met zeer veel waardplanten, zowel houtige als kruidachtige gewassen. Ze komt in veel landen verspreid over de wereld voor. Vanaf 11 april 2022 heeft Meloidogyne enterolobii de EU-quarantainestatus. Wij regisseren het weren, beheersen en elimineren van deze nematode. Bij een vondst leggen wij maatregelen op.

Schade aan vruchtgroenten, aardappel en sierteelt

De nematode dringt de wortels van planten binnen waarna (grote) knobbels op de wortels ontstaan. Dit belemmert water- en voedselopname, waardoor de planten slecht groeien, bladeren vergelen, en de opbrengst van vruchtgewassen sterk terugloopt. De nematode is zeer schadelijk op onder meer tomaat, paprika en komkommer, maar tast ook aardappelknollen aan. Bij siergewassen kan de aantasting de groei belemmeren.

Hoe herkent u Meloidogyne enterolobii?

Hoe u symptomen van Meloidogyne enterolobii kunt herkennen, leest u in de pdf Meloidogyne enterolobii herkennen.

Meld een vermoeden van Meloidogyne enterolobii

Vermoedt u dat ergens in Nederland Meloidogyne enterolobii aanwezig is? Bijvoorbeeld op een bedrijf? Dan bent u verplicht dit aan ons te melden.