Maatregelen bij een vondst van Meloidogyne enterolobii

Meloidogyne enterolobii heeft vanaf 11 april 2022 de quarantainestatus. Besmet bevonden zendingen worden vanaf die datum geweigerd voor import in de EU. Bij een vondst op een bedrijf leggen wij maatregelen op om de aangetroffen besmetting uit te roeien. Zo nodig bezoeken we daarbij ook andere bedrijven in Nederland, bijvoorbeeld leveranciers en afnemers van het plantmateriaal.

Bestrijding van wortelknobbel­aaltjes is erg lastig. De enige betrouwbare methode om deze nematode uit te roeien is vernietiging van besmette planten inclusief het groeimedium waarin ze staan.

Maatregelen bij vondst op het bedrijf

We leggen maatregelen op voor alle planten met wortels. De maatregelen gelden voor een hele partij. We beschouwen partijen als afzonderlijke partijen als de planten op allebei de volgende manieren onderscheiden kunnen worden van andere partijen:

  • via de administratie
  • met per plant een label met een uniek partijkenmerk. Deze partij moet ook als zodanig terug te vinden zijn in de inkoopadministratie.

Planten die niet op deze wijze van planten uit andere partijen zijn te onderscheiden, beschouwen we als een en dezelfde partij.

Maatregelen

  • Van de besmet bevonden partij worden alle risicodragende delen vernietigd.
  • Wij inspecteren ook partijen die met een besmet bevonden partij in aanraking zijn geweest. Dit noemen we ‘waarschijnlijk besmette partijen’. Als wij symptomen zien, nemen wij een monster.
  • Van iedere partij waarop Meloidogyne enterolobii is gevonden, worden alle risicodragende delen vernietigd. Overige delen van de betreffende planten worden vrijgegeven, net als partijen waarop geen Meloidogyne enterolobii is gevonden.

Risicodragende delen

Dit betreft de ondergrondse delen van de planten en het bijbehorend groeimedium. Er gelden geen maatregelen voor bovengrondse delen die volledig vrij zijn van wortels en groeimedium.

Waarschijnlijk besmette partijen

Dit betreft partijen planten die op dezelfde tafel of vloer hebben gestaan als een besmet bevonden partij. Als het drainwater afkomstig van deze tafel of vloer niet ontsmet is, betreft dit ook partijen op andere tafels en vloeren die zijn aangesloten op hetzelfde watergeefsysteem.

We leggen geen maatregelen op, op partijen die niet in contact zijn geweest met besmet bevonden partijen.