Maatregelen bij een vondst van Meloidogyne enterolobii

Meloidogyne enterolobii heeft vanaf 11 april 2022 de quarantainestatus. Besmet bevonden zendingen worden vanaf die datum geweigerd voor import in de EU. Bij een vondst op een bedrijf leggen wij maatregelen op om de aangetroffen besmetting uit te roeien. Zo nodig bezoeken we daarbij ook andere bedrijven in Nederland, bijvoorbeeld leveranciers en afnemers van het plantmateriaal.

Bestrijding van wortelknobbel­aaltjes is erg lastig. De enige betrouwbare methode om deze nematode uit te roeien is vernietiging van besmette planten inclusief het groeimedium waarin ze staan.

Maatregelen bij vondst op het bedrijf

We leggen maatregelen op voor alle planten met wortels. De maatregelen gelden voor een hele partij of watergeefsysteem. We beschouwen partijen als afzonderlijke partijen als de planten op allebei de volgende manieren onderscheiden kunnen worden van andere partijen:

  • via de administratie;
  • met per plant een label met een uniek partijkenmerk. Deze partij moet ook als zodanig terug te vinden zijn in de inkoopadministratie.

Planten die niet op deze wijze van planten uit andere partijen zijn te onderscheiden, beschouwen we als een en dezelfde partij.

Risicodragende delen

Dit betreft de ondergrondse delen van de planten en het bijbehorend groeimedium. Er gelden geen maatregelen voor bovengrondse delen die volledig vrij zijn van wortels en groeimedium.

Waarschijnlijk besmette partijen

Dit betreft partijen planten die op dezelfde tafel of vloer hebben gestaan als een besmet bevonden partij. Als het drainwater afkomstig van deze tafel of vloer niet ontsmet is, betreft dit ook partijen op andere tafels en vloeren die zijn aangesloten op hetzelfde watergeefsysteem.

Maatregelen

  • Van de besmet bevonden partij en ‘waarschijnlijk besmette partijen’ worden alle risicodragende delen vernietigd.
  • Wij inspecteren ook overige partijen op de locatie. Als wij symptomen zien, nemen wij een monster.
  • Op basis van de monsteruitslagen en de bedrijfssituatie leggen we maatregelen op.