Aanpak bij besmetting met ringrot

Verdenkingen of andere vermoedens van ringrot zijn aanleiding tot uitgebreid onderzoek door de NVWA. De maatregelen bij getroffen bedrijven zijn ingrijpend. De belangrijkste punten van de aanpak zijn hieronder toegelicht. Voor nadere details verwijzen we naar het informatiepakket ringrot.

Vastlegging

Op het moment dat er een verdenking van ringrot in een monster wordt vastgesteld, wordt het betreffende bedrijf vastgelegd. Andere redenen van vastlegging zijn bijvoorbeeld:

  • een klonale verwantschap van een partij met een besmet bevonden partij op een ander bedrijf;
  • machinecontact met een verdacht bedrijf;
  • gezamenlijke opslag met een verdacht bedrijf;
  • notificatie vanuit importerend land.

Vastlegging betekent dat er aan de verdachte partij(en) geen bewerking of behandeling mag worden uitgevoerd en dat van het bedrijf geen partijen afgevoerd mogen worden.

Traceringsonderzoek

Als er een vermoeden van ringrot is, start de NVWA een traceringsonderzoek.

Afhankelijk van de situatie op het bedrijf en de achtergrond van de besmetting worden andere partijen bemonsterd en onderzocht. Ook wordt via gesprekken met telers en onderzoek aan administratie onderzoek gedaan.

Maatregelen op partijen

Een partij waarin ringrot wordt aangetoond, wordt besmet verklaard. Wanneer een partij niet besmet is bevonden, maar er zijn toch redenen om aan te nemen dat de partij in contact is geweest met een besmetting (bijvoorbeeld via machinecontact, klonale verwantschap met een besmette partij) dan wordt de partij 'waarschijnlijk besmet' verklaard. Een waarschijnlijk besmette partij mag u niet meer als pootgoed gebruiken. Ze moet worden afgezet als consumptiemateriaal of voor industriƫle verwerking. Alleen 'veilige verwerkingsbedrijven' worden door de NVWA geaccepteerd.

Hygiƫnemaatregelen

Alle apparatuur en voorzieningen voor de aardappelteelt dienen te worden gereinigd en ontsmet. Voor bedrijven met een besmetting gelden strengere eisen: genoemde apparatuur en voorzieningen mogen 1 jaar lang niet voor pootgoedteelt worden gebruikt. Kisten mogen helemaal niet meer voor pootgoed worden gebruikt.

Maatregelen op percelen

Het perceel(sdeel)waarop de besmette partij heeft gestaan wordt besmet verklaard. Voor de overige percelen geldt een plicht tot bestrijden van opslagplanten.