Overlevingsduur ringrotbacterie

Als teler en/of handelaar van aardappelen is het handig om te weten hoe, hoelang en waar de grillig gedragende ringrotbacterie kan overleven.

Overlevingsduur van de ringrotbacterie op diverse materialen

Materiaal

Temperatuur (°C)

Relatieve luchtvochtigheid (%)

Ontsmettings-maatregelen
ringrot preventief

Literatuur

Jute

5 - 20

94

< 7

Nelson
1980

5 - 20

12

> 24

Papier

5 - 20

94

< 7

5 - 20

12

> 24

Plastic

5 - 20

94

< 7

5 - 20

12

> 24

Multiplex / Underlayment (hout)

5

94

7

20

94

14

5

12

> 24

20

12

< 7

Wol/Leer/ rubber

variabel

laag

> 10

Jute

variabel

laag

> 10

Jute

- 40

n.v.t.

> 53

Nelson en Kozub 1990

Jute

- 40 tot 5

n.v.t.

> 53

Jute

5

n.v.t.

c. 23

Jute

25

n.v.t.

12 - 23

Beton /Papier/ Plastic/ Multiplex

variabel

laag

> 10

Nelson 1978

Staal

variabel

laag

< 4

Conclusies

De ringrotbacterie overleeft onder droge en koele omstandigheden op diverse materialen meer dan 2 jaar. In de Verenigde Staten heeft de bacterie meer dan 5 jaren overleeft op houten panelen in een aardappelbewaarplaats  (Gudmestad, N. Dakota).

Onder warme en vochtige omstandigheden kan de bacterie aanzienlijk minder lang overleven.

Overlevingsduur van de ringrot bacterie in water

In steriel water kan de ringrotbacterie 35 tot 52 dagen overleven en in oppervlakte water tot 7 dagen.

Overlevingsduur van de ringrot bacterie in grond

Grafiek waarin de afname van de ringrotbacterie in grond zichtbaar is.
Figuur: afname van de ringrot bacterie in grond

Voor de overlevingsduur van ringot in de grond is getoetst in 7 grondsoorten bij een temperatuur van 4 °C en een vochtigheidsniveau van 50% (J. van der Wolf. PRI).

Conclusie

Na 12 weken heeft er een aanzienlijke afname van het besmettingsniveau plaatsgevonden. Overleving in grond wordt op maximaal 9 maanden geschat.

Overleving van de bacterie in de grond

Overleving in de grond vindt vooral plaats met opslagknollen. Opslagbestrijding is dan ook essentieel in het elimineren van een ringrotbesmetting.

Versmeren van de ringrot bacterie

Duits onderzoek (P. Müller, BBA) heeft aangetoond dat overdracht van knol op knol plaatsvindt, ook bij het poten:

Na het poten van een ringrot besmette partij, met dezelfde pootmachine, poten van een ringrot vrije partij:

  • Ringrot vrije partij, met lange spruiten gaf 6% besmette planten in het veld.
  • Ringrot vrije partij, met korte stevige spruiten gaf 0,6% besmette planten in het veld.

Versmering naar andere partijen vindt voornamelijk plaats via besmette materialen, aardappel-opslag en contact. Versmering binnen een partij vindt vooral plaats via beschadigingen van knollen (wondjes, kiembeschadigingen, snijden et cetera).

Toetsen op ringrot

Uit ervaring is bekend dat de ringrotbacterie jaren op een laag - niet of nauwelijks aantoonbaar - niveau aanwezig kan zijn in aardappelknollen. Middels de gangbare toetsmethodiek (200 knollen per partij of per 25 ton) worden dergelijke besmettingen niet aangetoond. Alleen met zeer intensieve toetsingen (tot 200 knollen/per ton) is er een kans dat dit soort sluimerende besmettingen aan getoond kunnen worden.

Bacteriebesmettingen aan de buitenzijde van de knol kunnen niet worden aangetoond.

Hygiëne

In geval van een besmetting met ringrot zijn een strikte hygiëne en het nemen van afdoende ontsmettingsmaatregelen noodzakelijk om een besmetting met succes te kunnen elimineren.