Regelgeving ringrot

Met ingang van 15 juli 2022 geldt nieuwe regelgeving voor ringrot. Die is vastgelegd in Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1194 en vervangt de EU bestrijdingsrichtlijn voor ringrot 93/85/EEG .

De nieuwe EU-verordening bevat op hoofdlijnen veel dezelfde voorwaarden als de eerdere EU-bestrijdingsrichtlijn. Er zijn weinig veranderingen.

Toezicht gaat gelden vanaf de teelt van 2023

Omdat het voor u als teler en voor ons onmogelijk is alle veranderingen meteen toe te passen, houden wij pas toezicht op de nieuwe of gewijzigde verplichtingen bij de teelt van 2023.

Meer informatie over de veranderingen vindt u de komende tijd op deze website en in onze berichten.

Achtergrond

De ringrot veroorzakende bacterie Clavibacter sepedonicus is vermeld als quarantaineorganisme in Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2072.

In item 6 van bijlage VIII van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2072 staan eisen die van toepassing zijn als u aardappelen wilt telen (en afzetten) in de Europese Unie.

Onderzoek

De Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1194 beschrijft specifiek voor ringrot wat EU-landen moeten doen om de situatie met betrekking tot deze bacterie vast te stellen. Denk hierbij aan het uitvoeren van inspecties en (laboratorium)onderzoeken.

De verordening geeft ook aan welke maatregelen er genomen moeten worden als de bacterie bij een (poot)aardappelpartij vastgesteld is.

Besmette partijen

Partijen waarvan is aangetoond dat deze besmet zijn, moeten worden vernietigd. Andere partijen bij dezelfde teler moeten ‘waarschijnlijk besmet’ worden verklaard.

Voor ringrot is een systematische en grondige ontsmetting van alle machines, installaties en opslagvoorzieningen cruciaal. Voor bedrijven met een besmetting mogen apparatuur en voorzieningen 1 jaar lang niet voor pootgoedteelt worden gebruikt. Kisten mogen helemaal niet meer voor pootgoed worden gebruikt. Daarnaast gelden maatregelen zoals teeltverboden en verplichte opslagbestrijding voor percelen waar de besmette aardappelen zijn gegroeid. 

Export

Landen die aardappelen importeren uit Nederland eisen dat deze aardappelen vrij zijn van ringrot. Wij geven hiervoor verklaringen af in de vorm van een fytosanitair certificaat.

De Europese ringrotverordening is zo strikt, dat Nederlandse aardappelen zonder aanvullende inspectie of toetsing geëxporteerd kunnen worden naar bestemmingen buiten de EU, zie Export planten, groenten, fruit, plantaardige producten