Vanaf 2023 aanvullende eisen voor import van Ficus en andere waardplanten

Vanaf 11 januari 2023 gelden aanvullende eisen voor de import van een aantal waardplanten van Euwallacea fornicatus. Deze soort hoort tot de niet-Europese schorskevers, die allen de quarantainestatus hebben. Het gaat om de plantensoorten waarvan bij invoer de kans op introductie van Euwallacea fornicatus in de EU het grootst is.

Eisen voor alle niet-EU-landen

Euwallacea fornicatus komt in meerdere landen voor, verspreid over (vrijwel) alle continenten; de eisen gelden daarom voor import uit alle niet-EU-landen.

Bijschrijvingen

De autoriteiten van het exporterend land moeten op het fytosanitaire certificaat verklaren aan welke optie is voldaan. U kunt het Register bijschrijvingen raadplegen voor de exacte tekst die op het fytosanitaire certificaat moet staan. De officiële tekst vindt u in verordening (EU) 2019/2072, bijlage VII, punt 32.1. Deze verordening is beschikbaar in meerdere talen.