Niet-Europese Scolytinae (schors-, bast- of ambrosiakevers)

Scolytinae (schors-, bast- of ambrosiakevers) kunnen houtige gewassen en palmen aantasten. Soorten die niet in de EU voorkomen hebben een quarantainestatus. De NVWA regisseert de bestrijding van deze kevers en doet onderzoek naar de verspreiding van deze organismen. Bij een vondst worden maatregelen opgelegd.

Scolytinae kunnen voorkomen op houtige planten en palmen. Onder andere Euwallacea fornicatus is bekend als een invasieve soort in gebieden met een warm klimaat zoals Californië, Israël en Zuid-Afrika. Oorspronkelijk komt deze soort uit Azië en kan niet overleven in het Nederlandse klimaat, buiten kassen. De kever veroorzaakt schade in planten en bomen door gangen in de stam of takken te boren. Sommige van deze kevers brengen ook schimmels over, waardoor takken of de hele boom kan afsterven.

Meld niet-Europese Scolytinae altijd

Vermoedt u dat ergens in Nederland niet-Europese Scolytinae aanwezig zijn? Bijvoorbeeld op een bedrijf? Dan bent u verplicht dit aan ons te melden.