Niet-Europese schorskevers (Scolytinae)

Scolytinae zijn kevers, in het Nederlands aangeduid als schorskevers of ook wel bastkevers. Ze kunnen houtige gewassen en palmen aantasten. Soorten die niet in Europa voorkomen hebben de EU-quarantainestatus. Wij regisseren het weren, beheersen en elimineren van deze kevers. Bij een vondst leggen wij maatregelen op.

Schade aan bomen en andere houtige gewassen

Veel van deze keversoorten leven op dood hout. Een aantal soorten veroorzaakt schade aan bomen en andere gewassen met een houtige (schijn)stam door gangen in de stam of takken te boren. Sommige brengen ook schimmels over, waardoor takken of de hele boom kan afsterven.

Waar komen schorskevers voor?

Schorskevers (Scolytinae) komen wereldwijd voor. Er zijn ongeveer 6.000 soorten bekend. Euwallacea fornicatus s.l. is een schadelijke soort schorskever en komt oorspronkelijk uit Azië. Het is een invasieve soort in gebieden met een warm klimaat zoals Californië, Israël en Zuid-Afrika. Deze soort kan niet overleven in het Nederlandse klimaat, buiten kassen.

Niet-Europese schorskevers in Nederland

In Nederland zijn in 2021 verschillende soorten niet-Europese schorskevers aangetroffen bij import en op bedrijven. In de meeste gevallen betrof dit soorten die weinig risico vormen voor de EU. Op 2 bedrijven is echter Euwallacea fornicatus aangetroffen, een schorskever die een groot risico vormt voor de EU. De maatregelen die wij hiertegen nemen zijn erop gericht om deze soort uit te roeien.

Aanpak bij vondst van niet-Europese schorskevers

Alle niet-Europese soorten hebben de EU-quarantainestatus. Wij leggen maatregelen op bij een vondst bij import of op een bedrijf. Daarbij maken wij onderscheid tussen soorten die een groot risico vormen voor de EU, en soorten die weinig risico vormen. De maatregelen voor de 1e groep zijn strenger en gericht op uitroeiing. De maatregelen voor de 2e groep zijn gericht op het beperken van de kans dat deze soorten in het handelsverkeer terechtkomen.

Nieuwe regels bij import waardplanten vanaf 2023

Vanaf 11 januari 2023 gelden extra eisen voor import van een aantal plantensoorten, waaronder Ficus, Howea, Mimosa en Wisteria. Deze eisen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de import van deze plantensoorten. Veel 3e landen zullen al in 2022 actie moeten ondernemen om aan die eisen te kunnen voldoen.

Meld niet-Europese schorskevers altijd

Vermoedt u dat ergens in Nederland niet-Europese schorskevers aanwezig zijn? Bijvoorbeeld op een bedrijf? Dan bent u verplicht dit aan ons te melden.