Schade en risico van schorskevers (Scolytinae) en Euwallacea fornicatus

Schorskevers komen wereldwijd voor en tasten zowel naald- als loofhout aan. Ze boren gangen in de stam en in takken. Sommige soorten tasten ook planten aan met een schijnstam, zoals palmen en Dracaena.

Veel soorten leven alleen op dood hout en spelen een belangrijke rol bij het opruimen daarvan. Tot de schorskevers horen echter ook een aantal plaagsoorten, die grote schade aan levende bomen en struiken kunnen veroorzaken. In Nederland komen circa 75 soorten voor. Wereldwijd zijn er momenteel ongeveer 6.000 soorten bekend.

Levenscyclus schorskevers

De hele levenscyclus van ei tot adult (kever) speelt zich af in gangen in de stam en takken van bomen en struiken. De duur van de cyclus varieert per soort van enkele maanden tot circa 1 jaar. De soort waardplant en temperatuur beïnvloeden ook de duur van de cyclus.

Huidige verspreiding Euwallacea fornicatus

Euwallacea fornicatus is een (sub)tropische schorskeversoort met een zeer brede waardplantenreeks. Ze komt oorspronkelijk uit Zuid-Oost Azië, en is recent geïntroduceerd in onder andere Israël, Zuid-Afrika en de VS (Californië, Florida en Hawaii). Euwallacea fornicatus komt voor in meerdere landen, op vrijwel alle continenten.

Vestigingskans Euwallacea fornicatus in de EU

In grote delen van Zuid-Europa kan Euwallacea fornicatus zich vrijwel zeker buiten vestigen. In Nederland kan ze zich waarschijnlijk alleen vestigen in kassen. In andere EU-lidstaten zijn uitbraken bekend in tropische kassen in dierentuinen en botanische tuinen.

Schade door Euwallacea fornicatus

Euwallacea fornicatus behoort tot de zogenaamde ambrosiakevers, en draagt meerdere soorten schimmels over. In Israël, Zuid-Afrika en Californië sterven bomen af als gevolg van een besmetting met deze kever, in combinatie met een besmetting met de schimmel Neocosmospora euwallaceae (synoniem Fusarium euwallaceae). Euwallacea fornicatus veroorzaakt daardoor veel schade in onder meer de avocadoteelt en in de groene ruimte (parken, steden en natuurgebieden). Bij vestiging van Euwallacea fornicatus in de EU, met een van de schimmels die ze meedraagt, is vergelijkbare schade te verwachten.