Resistente aardappelrassen

Aardappelrassen vertonen verschillen in het niveau van resistentie tegen wratziekte (Synchytrium endobioticum). Wratziekte kent verschillende vormen of types, aangeduid met fysio's of pathotypen. De resistentie tegen deze ziekte wordt dan ook vastgesteld per pathotype. In Nederland komen de fysio’s 1 (D1), 2 (G1), 6 (O1), en 18 (T1) voor.

In Nederland wordt het onderzoek naar resistentie uitgevoerd door erkende bedrijven/instellingen, de NVWA borgt en houdt toezicht. Daarvoor is een uitvoeringsprotocol opgesteld. Met de resultaten van dit onderzoek stelt de NVWA jaarlijks een naamlijst (Staatscourant) op met rassen resistent voor de voorkomende fysio's.