Resistente aardappelrassen

Aardappelrassen vertonen verschillen in het niveau van resistentie tegen wratziekte (Synchytrium endobioticum). Wratziekte kent verschillende vormen of types, aangeduid met fysio's of pathotypen. De resistentie tegen deze ziekte wordt dan ook vastgesteld per pathotype. In Nederland komen de fysio’s 1 (D1), 2 (G1), 6 (O1), 18 (T1) en 38 (Nevsehir) voor.

In Nederland wordt het onderzoek naar resistentie uitgevoerd door erkende bedrijven/instellingen, de NVWA borgt en houdt toezicht. Daarvoor is een uitvoeringsprotocol opgesteld. Met de resultaten van dit onderzoek stelt de NVWA jaarlijks een naamlijst op met rassen resistent voor de voorkomende fysio's.

Sinds 1987 zijn in het veld en in het laboratorium veel aardappelrassen onderzocht. Deze rassen en de resultaten van het onderzoek vindt u in het overzicht aardappelrassen met resistentieniveaus voor wratziekte. Dit overzicht wordt jaarlijks aangevuld. Rassen die niet meer in het verkeer zijn, blijven in het overzicht staan. Deze kunnen in stand worden gehouden voor veredelingsdoeleinden.