Wratziekte

De NVWA neemt maatregelen als wratziekte bij aardappelen is vastgesteld. Dat doen we om verspreiding van dit schadelijk organisme te voorkomen. Bijvoorbeeld met teeltverboden voor voortkwekingsmateriaal op het besmette veld en de verplichting om resistente aardappelrassen te telen op de bufferzones (binnen hetzelfde bedrijf). In een groot gebied rond besmette percelen mogen ook rassen worden geteeld die niet volledig resistent zijn. Zie teeltvoorschrift wratziekte.

Wratziekte bij aardappelen wordt veroorzaakt door de schimmel Synchytrium endobioticum. In ons land komt de ziekte voor in Noordoost en Zuidoost Nederland.

Bij vondsten van symptomen in het veld (woekeringen op knollen), wordt dat perceel besmet verklaard en mogen op dit perceel 20 jaar lang geen aardappelen worden verbouwd. Het is bekend dat de schimmel wel 30 tot 40 jaar kan overleven in de grond. In Nederland komen van deze schimmel 4 verschillende fysio's voor.